Při poskytování služeb a analýze návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací
Registrace pro vzdělavatele Přihlášení

Ochrana osobních údajů

Vámi sdělené osobní údaje využívá Centrum vzdělávání všem výhradně k poskytnutí požadované informace, resp. ke zkvalitnění poskytovaných služeb. Jejich sdělením CVV vyjadřujete svůj souhlas s jejich zpracováním pro důvody uvedené v předchozí větě. Údaje budou u CVV uchovány v elektronické databázi. Osobní údaje nebudou zpřístupněny třetí osobě a u CVV budou uchovány po dobu max. 2 let.  

Máte právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů a v případě, že zjistíte nebo se budete domnívat, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo ze strany CVV k porušení zákona, máte také právo požádat CVV o vysvětlení, resp. nápravu formou blokace, likvidace či opravy těchto osobních údajů (viz § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů).