Při poskytování služeb a analýze návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

Pro školy

Škola je prostředí, které připravuje novou generaci na život. Měla by tedy pomáhat svým žákům a studentům hledat odpovědi na otázky:

  • Co mě baví?
  • V čem jsem dobrý/á?
  • Co mě uživí?
  • Co trh práce potřebuje?

A to vše s jediným cílem, být se svým pracovním životem spokojený.
Sekce „pro školy“ je výstupem projektu KaPoDaV (Kariérové poradenství, Podnikavost a Další Vzdělávání) v Jihomoravském kraji.

Cílem projektu je rozvoj kariérového poradenství na školách a podpora dalšího profesního vzdělávání, které střední a vyšší odborné školy nabízejí.


Jakou cestu k tomuto cíli volíme?

Rozvíjíme profesní kompetence pedagogických pracovníků, kteří realizují kariérové poradenství a podporujeme pracovníky škol v realizaci dalšího profesního vzdělávání směrem k cílovým skupinám.

Na tomto webu naleznete praktické výstupy z projektu v podobě textů, odkazů a metodických materiálů.


Sekce pro školy vznikla v rámci projektu KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji”, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211, který je realizován Jihomoravským krajem v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.