Při poskytování služeb a analýze návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

Projekt KaPoDaV

Jsme partnerem tříletého projektu KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji.

Zaměřujeme se na rozvoj kariérového poradenství ve školách a podporu dalšího profesního vzdělávání, které střední a vyšší odborné školy nabízejí. Cílem aktivit, které budeme ve spolupráci s pracovníky jednotlivých škol v JMK v rámci projektu realizovat, je:

 • rozvíjet profesní kompetence pedagogických pracovníků (PP) realizujících kariérové poradenství a zvyšovat tak jeho úroveň na ZŠ, SŠ a VOŠ v JMK,
 • podpořit pracovníky škol v realizaci a propagaci dalšího profesního vzdělávání (DPV) směrem k cílovým skupinám.

Pedagogové a pracovníci ve vzdělávání získají v rámci projektu nové dovednosti, načerpají inspiraci pro svou výuku a vyzkouší si nové metody práce.

Zvyšování profesních kompetencí pedagogů realizujících kariérové poradenství

 • Skupinová podpora pedagogů formou tematických setkání.
 • Modelové programy - metodická podpora pedagogů, aby programy realizovali se skupinami žáků
 • samostatně.
 • Individuální podpora pedagogů prostřednictvím spolupráce s metodiky a mentory.
 • Konference o kariérovém poradenství.
 • Informační zdroje a podpůrné materiály pro pedagogy a doprovodné programy na akcích.

Kontaktní osoba
Mgr. Dana Sklenářová / metodička kariérového poradenství
T +420 727 813 552
E sklenarova@vzdelavanivsem.cz

Podpora škol v realizaci dalšího profesního vzdělávání

 • Podpora pracovníků SŠ, VOŠ v oblasti propagace a obchodních dovedností.
 • Další profesní vzdělávání, principy CŽU a informační podpora cílových skupin.
 • Skupinová setkání a individuální konzultace pro pracovníky SŠ a VOŠ.
 • Nové prostředí určené pro administrativu klientů a správu DPV.
 • On-line prostředí „Pro školy“ – syntéza vytvořených produktů v rámci OP VK, doplnění o relevantní informace a funkce, podpora při jejich využívání.

Kontaktní osoba
Mgr. Martin Majcík / metodik dalšího vzdělávání
T +420 727 813 551
E majcik@vzdelavanivsem.cz

Pro více informací nás kontaktujte

Ing. Martina Strnadová
strnadova@vzdelavanivsem.cz