Při poskytování služeb a analýze návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

Kariérové poradenství

Zaměřujeme se na rozvoj kariérového poradenství ve školách. 

Cílem aktivit, které jsou ve spolupráci s pracovníky jednotlivých škol v JMK v rámci projektu realizovány, je rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků (PP) realizujících kariérové poradenství a tímto zvýšení úrovně na ZŠ, SŠ a VOŠ v rámci JMK. Pedagogové a pracovníci ve vzdělávání získají v rámci projektu nové dovednosti, načerpají inspiraci pro svou výuku a vyzkouší si nové metody práce.

Zvyšujeme profesní kompetence pedagogických pracovníků realizujících kariérové poradenství

 • Skupinová podpora pedagogů formou tematických setkání.
 • Modelové programy - metodická podpora pedagogů, aby programy realizovali se skupinami žáků samostatně.
 • Individuální podpora pedagogů prostřednictvím spolupráce s metodiky a mentory.
 • Konference o kariérovém poradenství.
 • Informační zdroje a podpůrné materiály pro pedagogy a doprovodné programy na akcích.
 • On-line prostředí „Pro školy“ – syntéza vytvořených produktů v rámci OP VK, doplnění o relevantní informace a funkce, podpora při jejich využívání.

Mgr. Dana Sklenářová
Metodička kariérového poradenství
dana.sklenarova@jcmm.cz
+420 727 813 552

Ing. Martina Strnadová
Projektová manažerka
martina.strnadova@jcmm.cz
+420 725 503 085


Tipy pro pedagogy

17.1.2020

Maturita 2020

Konkrétní termíny a časové harmonogramy jsou tady. Sledujte aktuální web Vyberskoly.cz
7.1.2020

Životopis

Společnost i trh práce se mění.  Ale životopis na scéně ucházení se o zaměstnání zůstává. Je to nástroj naší sebeprezentace a jeden z prvních komunikačních kanálů mezi uchazečem a zaměstnavatelem.
18.12.2019

Jaký bude budoucí trh práce a jak se na něj připravit už nyní?

Je třeba se bát budoucnosti na trhu práce? Jaké profese ohrožuje už nyní Průmysl 4.0? Můžeme se na očekávané změny připravovat?
11.12.2019

Zvyšování profesní kompetence

Být si vědom svých silných stránek a kompetencí podporuje sebedůvěru a pomáhá při získání uplatnění na trhu práce.
11.12.2019

PF 2020

Přejeme Vám za tým JCMM, z. s. p. o. krásné Vánoce ve společnosti nejbližších, pevné zdraví, úspěšný start do roku 2020 a plno inspirace ve dnech příštích.
2.12.2019

Co požaduje současný trh práce?

Jaký je vlastně dnešní trh práce? Ano, nabízí mnohé pracovní příležitosti, ale má i své aktuální požadavky.
28.11.2019

Festival vzdělávání má za sebou 25. ročník

Festival vzdělávání i letos přinesl celou řadu novinek. Jednou z nich je nová doména vyberskoly.cz. Jen za víkend ji navštívilo přes 3 tisíce unikátních návštěvníků.
14.11.2019

Kde hledat práci?

Seznamte se s nejčastějšími portály, kde dnes lidé hledají práci a profesní inspiraci.
25.9.2019

Trh práce – kdo ho tvoří, jak se vyvíjí a jak se na něm pohybovat?

Úspěšný pohyb na trhu práce vyžaduje specifické znalosti a dovednosti, je podmíněn vlastní aktivitou, schopností vyhledávat nebo vytvářet příležitosti, mít realistickou představu i odvahu.
23.9.2019

Proč je cool mít skauta v CVčku

Kompetence důležité pro profesní kariéru i osobní život jsou získávány také mimo formální vzdělávací systém.
23.9.2019

Well being po Finsku

Témě kariérové poradenství tentokrát přináší Silvie Pýchová, výkonná ředitelka Stálé konference asociací ve vzdělávání
23.9.2019

Výběrové řízení, přijímací pohovor

Pokud zaměstnavatele či personalistu zaujal náš životopis či motivační dopis, pozve si nás na přijímací pohovor či k výběrovému řízení. Je to další krok pro vstup na trh práce.
1 2 3

Do brožury Trh práce jsme pro Vás vychytali mimo jiné odpovědi na tyto otázky:

 • Co dělá operátor skladování či asistent zubního technika?
 • Kdo je Accountant?
 • Jak využít kartičky pro seznámení s profesemi a pracovními pozicemi?
 • Jak tvořit životopis kreativně?
 • Jak se připravit na pohovor – podle zásad etikety či podle youtubera?
 • Jak si naplánovat návštěvu firmy se žáky a jak vtáhnout do spolupráce rodiče?
 • Jak podpořit podnikavost žáků?
 • Se kterými organizacemi a projekty spolupracovat?
 • Lze ve škole zorganizovat networking?
 • Kam směřuje vývoj trhu práce?
 • Jaké jsou požadavky současných zaměstnavatelů?
 • Které profese jsou nejvíce ohroženy robotizací?
 • Co poradit těm, kteří chtějí pracovat v zahraničí?
 • Jak využít sociální sítě ve prospěch kariérového vzdělávání?

 


V brožuře Sebepoznání najdete odpovědi i na tyto otázky:

 • Co je důležité pro rozhodování žáků o budoucí škole či profesi?
 • Jak využít SWOT, GROW, CH-Q nebo Šest klobouků?
 • Jak své kompetence mapovat a kde pro ně hledat důkazy?
 • Jaké jsou metafory na téma motivace? Může dnešní mládež motivovat Rocky Balboa?
 • Jak využít karty hodnot ve skupinovém poradenství?
 • Jak naplánovat svůj cíl pomocí myšlenkové mapy?
 • Co jsou kariérové kompetence dnešní doby a jak je rozvíjet?
 • Jak se žáky trénovat sebehodnocení?
 • Co je Elevator Pitch?
 • Otestujte své žáky nebo pro ně uspořádejte Holland párty!

 

Do brožury Kariérová poradkyně, kariérový poradce jsme pro Vás vychytali mimo jiné odpovědi na tyto otázky

 • Rámec poskytování KP v ČR 
  Kariérové poradenství ve škole nemůže být vykonáváno jen tímto jediným pracovníkem, ale jedna konkrétní osoba by vždy měla nést odpovědnost za koordinaci a zapojení ostatních pedagogických pracovníků, managementu školy a rodičovské veřejnosti.
 • Jak zajistit kvalitu
  Každá vzdělávací či poradenská organizace by měla mít definované své hodnoty a etický kodex dle vlastního portfolia nabízených služeb a dle své cílové skupiny.
 • Jak a kde se vzdělávat
  Rozvoj a vzdělávání kariérových poradců podporují i profesní sdružení a regionální profesní komunity např. setkávání kariérových poradců v rámci projektu MAP.
 • Zdroje informací
  Je závazkem profesionality každého kariérového poradce, aby se dále vzdělával ve své odbornosti a současně se věnoval svému seberozvoji.
 • Zahraniční organizace
  Z mezinárodních organizací je kariérovým poradcům nejblíže Centrum Euroguidance při Domu zahraničních služeb v Praze. Na webových stránkách poskytuje prostor pro sdílení informací a zkušeností z kariérového poradenství.
 • Pomůcky
  Pro aktivity skupinového i individuálního poradenství lze využít i kreativní karty ze společenské hry Dixit.
 • Spolupráce s kolegy
  Pro podporu kariérového rozvoje žáků je nezbytné zapojení dalších pedagogů, zejména třídních učitelů. Na základní škole by se mělo kariérové vzdělávání týkat už i dětí mladšího školního věku.
 • Spolupráce s rodiči
  Rodičům můžeme workshop na některé z témat nabídnout v termínech, kdy do školy přichází např. během rodičovské schůzky, během (mini)veletrhu škol, během Dne otevřených dveří apod.
  Spolupráce s rodiči může mít i jinou podobu. Zkusíme je oslovit pro realizaci exkurzí do firem a organizací v regionu, pro stínování profesí, pro rozhovory o jejich práci.
 • Psychohygiena
  Kariérový poradce patří mezi pomáhající profese. Tato profese vyžaduje vysokou odbornost (profesionalitu) a celkovou osobnostní zralost (citová vyrovnanost, empatie, vlastní životní zkušenosti, mravní odpovědnost).

 

Kariérové poradenství kvalitně

Chcete na své škole nastavit nebo rozvinout kariérové poradenství? Chcete vytvořit pozici kariérového poradce nebo podpořit práci toho stávajícího? Právě pro vás je určena tato příručka. Jejím cílem je nabídnout výchozí rámec, jakými směry se při nastavování kvalitních a profesionálních služeb kariérového poradenství ve škole ubírat. Naše metodika je určena jak těm, kteří o zavedení kariérového poradenství ve škole zatím jen uvažují, tak i pro podporu stávajících kariérových poradců, kteří hledají nové impulzy a inspiraci k rozšíření a zkvalitnění služby.


Trh práce

Kdo tvoří trh práce, jak se vyvíjí a jak se na něm pohybovat? Úspěšný pohyb na trhu práce vyžaduje specifické znalosti a dovednosti, je podmíněn vlastní aktivitou, schopností vyhledávat nebo vytvářet příležitosti, mít realistickou představu i odvahu. Věříme, že následující text vám pomůže užitečně zprostředkovat tato témata vašim žákům.


Sebepoznání

Proces, který není nikdy ukončen, probíhá po celý život, je základem rozvoje člověka, cestou svobody, pravdy a směřováním k moudrosti. Následujícím textem vám chceme poskytnout materiál, díky kterému můžete podpořit proces sebepoznávání u žáků. Můžete jim pomoci dosáhnout takového stupně sebepoznání, aby byli schopni rozhodování v souvislosti se svojí vzdělávací cestou a budoucím pracovním uplatněním.


Kariérová poradkyně/kariérový opradce

Zaměříme – li se na roli kariérového poradce ve škole, jeho hlavním úkolem je vést žáky k samostatnosti a odpovědnosti za vlastní rozhodování o vzdělávací a profesní dráze. Intervence, které kariérový poradce poskytuje, mají u žáků rozvíjet schopnosti pro řízení jejich vlastní kariéry, mají být dostupné, kvalitní a koordinované. Navzdory vzrůstající poptávce po práci kariérových poradců doposud neexistuje legislativně ustavená pozice kariérového poradce ve škole. Kariéroví poradci jsou tak ve svém vzdělávání a profesním rozvoji odkázání většinou sami na sebe, na svůj úsudek, zájem a chuť a na možnosti, které se jim nabízejí. Následujícím textem bychom rádi kariérové poradce ve školách v jejich roli podpořili. 


Konference

Pedagog / žák / rodič. Jak by mohla ideálně vypadat spolupráce ohledně kariérní volby žáka? Načerpejte inspiraci a příklady dobré praxe z ČR i ze zahraničí z různých pohledů a možností uchopení tématu z teoretického i praktického hlediska.

Spolupráce pro budoucnost - hledání a rozvoj silných stránek. Kolik lidí, tolik jedinečných osobností, silných stránek a talentů. Pojďte s námi objevit skrytý potenciál a zažívat úspěch.

 • Sborník z konference 12. 6. 2019 ke stažení - připravujeme
 • Videa z konference 2019 zde.