Podporujeme celoživotní vzdělávání obyvatel Jihomoravského kraje. Nabízíme bezplatné konzultace s kariérovými poradci už od 14 let a pečujeme o nejrozsáhlejší databázi vzdělávacích kurzů pro dospělé. 

Pomáháme s celoživotním rozvojem v Brně a okolí už od roku 2013.

kurzů a vzdělávacích aktivit

vzdělavatelů

konzultací