“Škola základ života…” a spokojenosti v práci. Kariérovým rozvojem učitelů a ředitelů jihomoravských škol usilujeme o dobré profesní uplatnění absolventů.

Kariérové poradenství pro veřejnost nabízíme bezplatně obyvatelům Jihomoravského kraje od 14 let. Jsme správci největší regionální databáze kurzů dalšího vzdělávání a firem otevřených exkurzím pro školy.

Pomáháme s kariérovým rozvojem v Brně a okolí už od roku 2013.

kurzů a vzdělávacích aktivit

vzdělavatelů

konzultací