Poradci

Mgr. Pavla Frňková

pavla.frnkova@jcmm.cz 

727 965 847

Pavla pracuje v JCMM jako kariérová poradkyně a lektorka manažerských kurzů a kurzů zaměřených na rozvoj soft skills. Absolvovala arteterapeutický výcvik, Komplexní výcvik v terapii a poradenství zaměřeném na řešení a výcvik Na řešení orientovaná supervize a koučování. Je držitelkou certifikátu Reteaming® kouče. Má zkušenosti z oblasti sociálních služeb, kariérového poradenství pro nezaměstnané, rozvoje kariérového poradenství na základních a středních školách, koučinku vedoucích pracovníků a individuální i skupinové supervize. 
Radost ze života má nejvíce v horách, v přírodě, s dětmi a přáteli a při práci.

Každý je na své cestě jinde a potřebuje něco jiného. Někdo hledá cíl cesty, jiný potřebuje překonat překážky a další se potřebuje zastavit a uvědomit si, co vše zvládl, než se vydá dál. S lidmi hledám to, co potřebují právě oni v současné chvíli, aby se mohli posunout tam, kam chtějí.

PaedDr. Miluše Těthalová

miluse.tethalova@jcmm.cz 

702 165 343

Vystudovala učitelství ekonomických předmětů. Již více než pět let se věnuje kariérovému poradenství a koučinku. Přednáší na vysokých školách a vede zážitkové semináře pro studenty a učitele. Věnuje se tématu rozvoje emoční inteligence a komunikace. Má zkušenosti se spoluprací s firmami i neziskovým sektorem. Absolvovala v Koučinkcentru výcvik certifikovaný Mezinárodní federací koučů a je akreditovanou externí profesionální koučkou. V současnosti prochází pětiletým výcvikem v systemické psychoterapii "Umění terapie".

 

Každý člověk je jedinečný a může dokázat velké věci, pokud má vizi, chuť a výdrž plus inteligenci vyhodnotit reálnost svého cíle. Je to hlavně o vás, ale pojďme tu vaši cestu najít společně. Každé poznání vychází ze srdce, každé vzdělání ze života.

Mgr. Tereza Musilová

tereza.musilova@jcmm.cz 

603 272 689

 

Tereza poskytuje terapie, supervize, koučink, kariérové poradenství, lektoruje, facilituje odborná setkání. Po studiu Speciální pedagogiky na Masarykově univerzitě absolvovala psychoterapeutický výcvik a výcvik na řešení zaměřená supervize a koučování. Dříve působila jako sociální pracovnice, projektová manažerka a manažerka sociálních služeb v neziskovém sektoru. 
Mám ráda lidi, umění, knihy a život. :)

 

Když nevíš, kam pluješ, žádný vítr ti není dost dobrý. Věřím v dobro, možnost výběru a pozitivní změny.