Poradci

Mgr. Pavla Frňková

Pavla pracuje jako kariérová poradkyně, lektorka, koordinátorka škol v projektu iKAP II JMK, koučka, terapeutka a supervizorka. Absolvovala arteterapeutický výcvik, Komplexní výcvik v terapii a poradenství zaměřeném na řešení a nyní je frekventantkou výcviku Na řešení orientovaná supervize a koučování. Je držitelkou certifikátu Reteaming® kouče. Má zkušenosti z oblasti sociálních služeb, kariérového poradenství pro nezaměstnané a rozvoje kariérového poradenství na základních a středních školách. 

Radost ze života má nejvíce v horách, v přírodě, s dětmi a přáteli, při hudbě a při práci. 

 

Každý je na své cestě jinde a potřebuje něco jiného. Někdo hledá cíl cesty, jiný potřebuje překonat překážky a další se potřebuje zastavit a uvědomit si, co vše zvládl, než se vydá dál. S lidmi hledám to, co potřebují právě oni v současné chvíli, aby se mohli posunout tam, kam chtějí.

PaedDr. Miluše Těthalová

Vystudovala učitelství ekonomických předmětů. Již více než pět let se věnuje kariérovému poradenství a koučinku. Přednáší na vysokých školách a vede zážitkové semináře pro studenty a učitele. Věnuje se tématu rozvoje emoční inteligence a komunikace. Má zkušenosti se spoluprací s firmami i neziskovým sektorem. Absolvovala v Koučinkcentru výcvik certifikovaný Mezinárodní federací koučů a je akreditovanou externí profesionální koučkou. V současnosti prochází pětiletým výcvikem v systemické psychoterapii "Umění terapie".

 

Každý člověk je jedinečný a může dokázat velké věci, pokud má vizi, chuť a výdrž plus inteligenci vyhodnotit reálnost svého cíle. Je to hlavně o vás, ale pojďme tu vaši cestu najít společně. Každé poznání vychází ze srdce, každé vzdělání ze života.

Mgr. Tereza Musilová

Tereza poskytuje terapie, supervize, koučink, kariérové poradenství, lektoruje, facilituje odborná setkání. Po studiu Speciální pedagogiky na Masarykově univerzitě absolvovala psychoterapeutický výcvik a výcvik na řešení zaměřená supervize a koučování. Dříve působila jako sociální pracovnice, projektová manažerka a manažerka sociálních služeb v neziskovém sektoru. 
Mám ráda lidi, umění, knihy a život. :)

 

Když nevíš, kam pluješ, žádný vítr ti není dost dobrý. Věřím v dobro, možnost výběru a pozitivní změny.