Při poskytování služeb a analýze návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací
Registrace pro vzdělavatele Přihlášení

Rekvalifikace a kurzy:Jihomoravský kraj

Zobrazení
Místo konání
Statut kurzu
Datum od
Cena do
"ŠABLONA" - Čtenářská pregramotnost v MŠ
19. 10. 2017
Seminář je zaměřen na seznámení s efektivními vyučovacími metodami, které podporují stimulování všech percepčních, kognitivních a motorických funkcí přímo ovlivňujících budoucí čtenářské…
Správní řízení na úseku stavebního zákona – novela stavebního zákona (územní řízení, stavební řízení, řízení o odstraňování staveb)
19. 10. 2017
Brno-město
Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s novelou stavebního zákona v rozsahu vybraných druhů správních řízení na úseku stavebního práva. Primárním cílem je snaha objasnit a vysvětlit základní…
Vnitřní kontrolní systém příspěvkové organizace - hospodaření příspěvkových organizací a vnější kontrolní mechanismy
19. 10. 2017
Brno-město
Seminář se zaměřuje na systém kontrolních mechanismů směřujících do hospodaření příspěvkových organizací. Pozornost bude věnována nastavení vnitřního kontrolního systému dle současného zákona č. 320…
Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – velká novela 2017
19. 10. 2017
Brno-město
Cílem semináře je seznámení účastníků se základní problematikou insolvenčního řízení, jehož nové pojetí bylo do právního řádu České republiky zavedeno od 1. 1. 2008, včetně změn provedených…
Dodací podmínky Incoterms a jejich dopad na celní hodnotu, clo a DPH a jejich vykazování ve statistice Intrastat CZ, Možnost ovlivnit finanční zatížení v zahraničním a intrakomunitárním obchodu
19. 10. 2017
Obsah semináře: • Struktura obecné obchodní smlouvy • Speciální obsah určitých článků smlouvy v souvislosti s celní problematikou u zahraničně obchodních operací a statistikou zahraničního…
Exekuční řízení pro sociální a terénní pracovníky I.
19. 10. 2017
Současná právní úprava vymáhání pohledávek v Česku je složitá již nejen pro laiky, ale často i pro odbornou veřejnost. Nuceným výkonem práva na základě zákonného zmocnění se zabývá hned několik…
Právní minimum pro personalisty - včetně tzv. koncepční novely zákoníku práce
19. 10. 2017
Brno-město
Kurz je zaměřen na základní seznámení se zákoníkem práce. Jeho cílem je poskytnout posluchačům přehled zákoníku práce nejen z pohledu teorie, ale rovněž tak z pohledu praxe. Primárně je kurz zaměřen…
Řízení mateřské školy a související legislativní změny
19. 10. 2017
Brno-město
Cílem semináře je seznámit ředitele a jejich zástupce s řízením mateřské školy a ŠVP PV. Předpoklady pro výkon funkce. Dokumentace – výjimka, zřizovací listina, rejstřík škol, zahajovací výkazy,…
Výběr zaměstnanců, vedení přijímacích pohovorů, hodnocení uchazečů
19. 10. 2017
Plánování lidských zdrojů - definování potřeb organizace, spolupráce vedoucích zaměstnanců a personalistů. Popis pracovního místa - požadavky na uchazeče. Získávání uchazečů - personální marketing,…
Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v územním rozhodování, povolování, užívání a odstraňování staveb
19. 10. 2017
Od 1. 1. 2018 nabude účinnosti dlouho očekávaná tzv. velká novela stavebního zákona, provedená zákonem č. 225/2017 Sb., která zásadním způsobem mění doposud užívané postupy ve stavebním právu. Výklad…
DPH u obcí a neziskových organizací
19. 10. 2017
Brno-město
Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s uplatňováním DPH ve veřejné správě. Součástí výkladu budou praktické postupy uplatňování DPH a upozornění na nejčastější chyby. Výklad bude zaměřen…
Výroba domácích párků a klobás
19. 10. 2017
Brno-město
Ne nadarmo se říká: Kováři, drž se svého kopyta! Přesně tohoto přísloví jsme se drželi při rozvahách o kurzu výroby domácích párků a klobás. Na pomoc jsme si pozvali odborníky ze společnosti…
Myšlenkové mapy
19. 10. 2017
Brno-město
Kurz Vám umožní pochopit problematiku tvorby myšlenkových map, pomocí kterých budete schopni efektivněji využívat svůj čas a plánovat své činnosti. Objevíte kouzlo nelineárního zápisu informací a…
Neakreditovaný kurz
Adobe InDesign - certifikovaný kurz pro pokročilé
19. 10. 2017
Brno-město
Zaměření kurzu Studenti získají vědomosti o vyšších funkcích špičkového DTP programu, které jim pomůžou zvýšit efektivnost práce a rozšíří možnosti publikování jejich dokumentů. Kurz je…
Neakreditovaný kurz
Excel – pro mírně pokročilé školení
19. 10. 2017
Blansko
Cílem školení kurz Microsoft Excel – pro mírně pokročilé je zdokonalit a prohloubit znalosti účastníků, kteří Microsoft Excel dosud využívají na úrovni předchozího kurzu. Budete umět sestavovat…
Akreditovaný kurz
Word - základní kurz
19. 10. 2017
Brno-město
Kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit pracovat s textovým procesorem Word. Na kurzu Word pro začátečníky se naučite profesionálně zpracovat osobní, obchodní korespondenci i složitější tiskoviny.…
Akreditovaný kurz
1 2 3 ... 177 178 179
Aktivní vzdělavatelé Kontaktujte nás

Nenašli jste, co jste hledali?