Při poskytování služeb a analýze návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací
Registrace pro vzdělavatele Přihlášení

Rekvalifikace a kurzy:Jihomoravský kraj

Zobrazení
Místo konání
Statut kurzu
Datum od
Cena do

Doporučené kurzy v kategorii

Hygienické minimum
11. 1. 2018
Brno-město
Seminář k získání znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví – zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změnách některých souvisejících zákonů v platném znění §19/odst. 2. Výuka bude…
Neakreditovaný kurz
Aranžování květin pro začátečníky
31. 1. 2018
Brno-město
Obsah kurzu Teoretická část: původ dovozu květin ošetření a skladování květin techniky vazeb materiál a pomůcky používané ve floristice základní pravidla při vázání květin Praktická část: vazba…
Neakreditovaný kurz
Profesní kvalifikace 65-004-H Příprava minutek
otevřený termín
Hodonín
Bližší informace o zkoušce: http://www.narodni-kvalifikace.cz/detailKvalifikacnihoStandardu.aspx?s=31&id=422
Profesní zkouška
Výroba zákusků a dortů - víkendový
otevřený termín
Brno-město
Cílem rekvalifikačního vzdělávacího programu je připravit absolventa na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Výroba zákusků a dortů (29-007-H), …
Rekvalifikační kurz
Příprava teplých pokrmů - víkendový kurz
otevřený termín
Brno-město
Cílem rekvalifikačního vzdělávacího programu je připravit absolventa na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Příprava teplých pokrmů (65-001-H), dle…
Rekvalifikační kurz

Další kurzy

KURZ POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI jednoduše, efektivně, bezpečně
14. 12. 2017
Brno-město
Teoretická část kurzu Cíl: Získání teoretických vědomostí potřebných k poskytování první pomoci A. Záchranný řetězec • Volání 155, jak si efektivně přivolat pomoc, použití mobilní …
Neakreditovaný kurz
Účetní závěrka - praktický průvodce účetní závěrkou a výpočtem daně z příjmu v příspěvkových organizacích za rok 2017
14. 12. 2017
Brno-město
Seminář je zaměřen na účetní operace před účetní závěrkou, transformaci hospodářského výsledku na základ daně a výpočet daně z příjmu za rok 2017. - Účetní operace před uzavřením účetních knih …
Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v územním rozhodování, povolování, užívání a odstraňování staveb
14. 12. 2017
Od 1. 1. 2018 nabude účinnosti dlouho očekávaná tzv. velká novela stavebního zákona, provedená zákonem č. 225/2017 Sb., která zásadním způsobem mění doposud užívané postupy ve stavebním právu. Výklad…
Aktuální změny v právních předpisech při správě a provozu domu
14. 12. 2017
1. Služby závazně „upravené“ a „neupravené“ právními předpisy – klasifikace, charakteristika, logistika 2. Stručný přehled právních předpisů ke službám spojeným s bydlením, aktuální platné změny a…
Statistika Intrastat CZ 2018 v činnosti firmy realizující intrakomunitární obchod v rámci EU a spojení s DPH a účetnictvím firmy
14. 12. 2017
• Aktualní právní předpisy EU a ČR k Intrastatu • NOVÝ celní sazebník EU (nomenklatury) 2018 • Osoby povinné vykazovat statistiku Intrastat CZ • Způsob vykazování statistiky Intrastat CZ, časová…
Správní řád prakticky (aktuální stav)
14. 12. 2017
Chcete si rozšířit, prohloubit a aktualizovat znalosti v oblasti správního řádu, zejména z praktického pohledu, seznámit se s judikaturou správních soudů, s poznatky z metodické komise Ministerstva…
Účetní závěrka za r. 2017 a účetní aktuality r. 2018
14. 12. 2017
Rekapitulace povinností spojených se sestavením účetní závěrky za r. 2017: Platný legislativní rámec pro závěrkové práce r. 2017 Definice účetní závěrky – výkazy Závěrkové operace …
Nezletilý cizinec bez doprovodu zákonných zástupců a rodiny cizinců z pohledu orgánů sociálně-právní ochrany dětí
14. 12. 2017
Brno-město
Cílem semináře je posílení znalostí a kompetencí pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí při řešení případů nezletilých dětí-cizinců bez doprovodu zákonných zástupců a rodin-cizinců. Přednáška…
Správní trestání na úseku stavebního práva aktuálně - jako následek stavební nekázně
14. 12. 2017
Cílem semináře je prohloubit teoretické znalosti příslušných správních orgánů při řízeních o přestupcích fyzických osob, fyzických podnikajících osob a právnických osob podle stavebního zákona; dále…
Zákoník práce - novelizace zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů
14. 12. 2017
Cílem semináře je seznámení účastníků s velkou novelou zákoníku práce, a to komparací stávající a nové právní úpravy. Účastníkům budou zdůrazněny změny v zákoně o inspekci práce a v zákoně o…
Správní řád nejen pro začátečníky
14. 12. 2017
Brno-město
Seminář je určen nejen novým resp. začínajícím úředníkům jak v samosprávě nebo státní správě, ale i těm, kteří se připravují na zkoušku odborné způsobilosti či osoby mající zájem si své vědomosti…
1 2 3 ... 177 178 179
Aktivní vzdělavatelé Kontaktujte nás

Nenašli jste, co jste hledali?