Vzdělávání

kurzů a vzdělávacích aktivit

vzdělavatelů
Vzdělávání

V kategorii vzdělávání naleznete kurzy, které vám mohou pomoci k lepšímu uplatnění nebo získání nového zaměstnání v žádaných profesích, jako jsou asistent/ka pedagoga, lektor/ka, pedagog a učitel/ka včetně předškolního nebo speciálního pedagoga, vychovatel/ka a další.

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky státní…
Státní profesní zkouška na pozici Chůva Pro děti do zahájení povinné školní docházky je doplněná Přípravným kurzem k této státní zkoušce. Termín konání : 15. a 16.5.2021.
2.12.2022 - 3.12.2022
Filiánek, z.s.
Lektor dalšího vzdělávání
Celkový rozsah 100 hodin výuky, z toho 60 hodin prezenčně a 40 distančně - formou e-learningu (LMS MOODLE). Účastníci kurzu budou schopni školit a vzdělávat v rámci celoživotního vzdělávání, mimo jiné umět sestavit obsah, časový harmonogram a…
24.1.2023 - 11.5.2023
Mendelova univerzita v Brně, Institut…
Studium pedagogiky
podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému. Kurz je akreditován…
17.2.2023 - 28.6.2024
Mendelova univerzita v Brně, Institut…
Studium pro asistenty pedagoga
Kvalifikační studium je určeno všem zájemcům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené minimálně základní vzdělání. Vzdělávací program je zaměřen na získávání vědomostí a dovedností, které jim…
17.2.2023 - 29.4.2023
Mendelova univerzita v Brně, Institut…
Komunikace pedagog - rodič žáka
Kurz Komunikace pedagog – rodič žáka je určen pro pedagogy ZŠ a SŠ. Komunikace s rodiči se stává stále obtížnější a problematičtější, protože někdy nemají objektivní náhled na situací či na své dítě. V kurzu se pedagogové naučí, jak jednat s rodiči…
23.2.2023
Mendelova univerzita v Brně, Institut…
Koordinace v oblasti ICT
Cílem studia je získání kompetencí umožňujících kvalifikované metodické působení v oblasti informačních a komunikačních technologií ve vzdělávacím procesu.
4.3.2023 - 28.6.2024
Mendelova univerzita v Brně, Institut…
Pedagogická diagnostika a formativní hodnocení pro učitele
Účastníci: si prohloubí vlastní dovednosti při zachycení varovných signálů během pedagogické práce se žákem; si prohloubí dovednosti při užívání konkrétních metod pedagogické diagnostiky; rozšíří si vlastní znalosti o rejstříku metod pedagogické…
7.3.2023
Mendelova univerzita v Brně, Institut…
Stres v pedagogické profesi a prevence syndromu vyhoření učitele
Účastníci: porozumí vlivu stresu na organismus člověka a důsledkům jeho působení; porozumí mechanismu vzniku syndromu vyhoření; prohloubí dosavadní dovednosti při zachycení varovných signálů v oblasti syndromu vyhoření; osvojí si dovednost využít…
8.3.2023
Mendelova univerzita v Brně, Institut…
Kreativní techniky a aktivizační metody pro pedagogy
Cílem kurzu je podpořit kreativní přístup pedagogických pracovníků nejen při přípravě výukových hodin, ale i v rámci svého vlastního rozvoje. Účastníci se seznámí: s metodami zaměřenými na podporu a rozvoj kreativního myšlení a nástroji…
15.3.2023
Mendelova univerzita v Brně, Institut…
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů
Jednodenní kurz Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – základy sebepoznání a sebereflexe je určen pro pedagogy ZŠ a SŠ. Je určen především pro ty, kteří souzní s myšlenkou, že kdo chce sám učit, měl by dobře znát sám sebe. Účastníci získají prostor…
20.4.2023
Mendelova univerzita v Brně, Institut…
CORE TRAINING s využitím balančních úsečí Bossa a Bosu ®
Teoretický základ - základy funkční anatomie, zapojení energetických systémů, intenzita cvičení, kineziologie, fyziologie, první pomoc a zdravotní aspekty cvičení na Bosse a Bosu®, systém core training, specifika cvičení na balančních úsečích.…
Na dotaz
Masarykova univerzita, Fakulta sportovních…
Český jazyk činnostně ve 2. ročníku
Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky českého jazyka ve 2. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat…
Na dotaz
Tvořivá škola, z.s.
Dětský aerobik ve vyučovacím procesu MŠ a I. stupně ZŠ
Teorie - důraz na věkové zákonitosti a zásady výběru prvků v dětském aerobiku, intenzita cvičení, reakce dětského organismu na tělesnou zátěž a motorický vývoj. Dětský aerobik pro věkovou kategorii 4-7 let – výuka základních kroků pomocí říkadel a…
Na dotaz
Masarykova univerzita, Fakulta sportovních…
1 2 3 4