Vítejte v nabídce vzdělávacích kurzů!

kurzů a vzdělávacích aktivit

vzdělavatelů
Kontrola, terénní šetření a navazující správní řízení o ukládání…
1. Kontrola x terénní šetření, vztah k "navazujícím" správním řízením. Kontrola, (správní, státní) dozor, inspekce x místní (terénní) šetření (ohledání), monitorování, zjišťování stavu věci na místě; ujasnění pojmů a vhodnosti jednotlivých postupů v…
5.12.2023
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura,…
Mindfulness (všímavost) v sociálních službách
Mindfulness neboli všímavost je oblastí, které je v současné době věnována velká pozornost. Jedná se o koncept z oblasti psychologie, psychoterapie a psychohygieny. Zahrnuje různé způsoby rozvíjení vědomé pozornosti v několika oblastech: myšlení,…
5.12.2023
Diecézní charita Brno
Novinky v daních 2024
Kurz je určen jako doplnění a aktualizace znalostí v oblasti daní pro rok 2024. Výklad změn, který přináší vládní konsolidační balíček.
5.12.2023 - 12.12.2023
ProFi Job Consulting, s.r.o.
Sám sobě koučem, Brno
Koučink jako metoda vlastního seberozvoje, přístupu k vedení týmu i jako nástroj prevence vyhoření je velmi účinný nástroj, který zatím není v oblasti sociálních služeb příliš využívaný. Seminář Sám sobě koučem seznámí účastníky se sebekoučinkem…
5.12.2023
Centrum sociálního a zdravotnického…
Základy krizové intervence 2
Kurz navazuje na kurz Základy krizové intervence 1 a jeho cílem je poskytnout účastníkům další rozšiřující informace o práci se specifickými projevy klienta v krizi a rozšiřuje již získané základní informace. Poskytuje také více prostoru pro…
Od 5.12.2023 (+1 další)
CETERAS s.r.o.
Strategické řízení ve veřejné správě - jednodenní kurz
Strategické řízení se nachází na vrcholu managementu celého úřadu. Napojuje organizaci na vnější svět, stanovuje vlastní priority a vytváří tak systém, jak realizovat větší úkoly. Bez funkční strategie a nastaveného způsobu její realizace je v…
6.12.2023
Akademické centrum studentských aktivit
Asertivita – náročné situace – neříkejte ano, když chcete říci ne
Pasivní, agresivní a asertivní projevy těla. Základní asertivní dovednosti zaměstnance. Interaktivní program, jehož součástí je individuální a skupinová práce, praktické ukázky, hlavní zásady a pojetí asertivních postupů. Nácvik asertivního…
7.12.2023
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura,…
Time management – manažerem svého času
Cílové skupiny analyzují svoji situaci a pracovní postupy a hledají možnosti, jak mohou zefektivnit využívání času.
7.12.2023
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura,…
Vysokoškolská legislativa se zaměřením na studijně-právní agendu
Seminář Akademického centra studentských aktivit určený zaměstnancům vysokých škol a jejich fakult, kteří jsou odpovědní za výkon studijní agendy, zejména pak za rozhodování o studentech a uchazečích. Typicky tedy studijním prorektorům a proděkanům,…
7.12.2023
Akademické centrum studentských aktivit
Dovednosti manažera pro dobře fungující tým
Jednodenní workshop poskytne manažerovi znalosti a podpoří jeho dovednosti ve vedení týmu. Tyto znalosti a dovednosti jsou nezbytné pro vedení dobře fungujícího týmu, který realizuje projekt, či jakoukoli jinou aktivitu v organizaci. Účastníci se…
8.12.2023
Akademické centrum studentských aktivit
Novinky ve mzdách 2024
Kurz Novinky ve mzdách doplňuje a aktualizuje znalosti v oblasti mezd s ohledem na změny od roku 2024.
10.12.2023 - 17.12.2023
ProFi Job Consulting, s.r.o.
Microsoft Excel - efektivní využívání aplikace
Kurz je připraven pro zájemce, kteří již ovládají základní prvky programu Microsoft Office Excel a hodlají si rozšířit svoje znalosti. Rovněž je určen pro ty, kteří s Exelem běžně pracují a rádi by získali větší pokročilost a znalost možností tohoto…
11.12.2023 - 12.12.2023
Mendelova univerzita v Brně, Institut…
Studium pro asistenty pedagoga - Brno
Datum Termíny teoretické (prezenční) části kurzu jsou: 11. - 13. prosince 2023 18. - 20. prosince 2023 03. - 05. ledna 2024 15. - 17. ledna 2024
11.12.2023 - 17.1.2024
Rytmus - od klienta k občanovi, z.ú.
1 2 3 ... 52 53 54