Asistent pedagoga

kurzů a vzdělávacích aktivit

vzdělavatelů
Asistent pedagoga

Pokud zvolíte doplnění kvalifikace nebo rekvalifikační kurz pro asistenty pedagoga, naučíte se základní znalosti z psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky. Zároveň získáte přehled o efektivních vyučovacích metodách a informace o způsobech úpravy učiva, motivaci žáka a o učebních pomůckách. Součástí vzdělání je i znalost strategie zvládání krizových situací a zásad spolupráce žáka a učitele. Asistent pedagoga musí umět efektivně komunikovat a zvládat úskalí profese v základním či primárním vzdělávání.

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně…
11.2.2022 - 24.6.2023
Zřetel, s.r.o.
Studium pro asistenty pedagoga 80h
Komu je určeno: pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené středoškoslé vzdělání s maturitní zkouškou Obsah: Škola, školní práce a role asistenta pedagoga, Škola jako systém (včetně…
Od 10.9.2022 (+1 další)
AM SOLVO, s.r.o.
Studium pro asistenty pedagoga
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/studium-pro-asistenty-pedagoga
12.9.2022 - 28.2.2023
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta,…
Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga - PŘEROV
Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon asistenta pedagoga. Cílová skupina: studium pedagogiky je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace k výkonu činnosti asistenta pedagoga v souladu…
16.9.2022 - 11.12.2022
Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45
Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga - OLOMOUC
Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon asistenta pedagoga. Cílová skupina: studium pedagogiky je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace k výkonu činnosti asistenta pedagoga v…
23.9.2022 - 4.12.2022
Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45
Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga - PROSTĚJOV
Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon asistenta pedagoga. Cílová skupina: studium pedagogiky je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace k výkonu činnosti asistenta pedagoga v souladu…
30.9.2022 - 4.12.2022
Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45
Všímavost– o přístupu mindfulness v životě pedagoga
5.10.2022
Zřetel, s.r.o.
Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD (webinář)
13.10.2022 - 14.10.2022
Zřetel, s.r.o.
Psychomotorický vývoj dítěte ve dvou letech a jeho zákonitosti -…
13.10.2022 - 14.10.2022
Zřetel, s.r.o.
Prevence stresu a syndromu vyhoření koučovací metodou Inner Game…
2.11.2022 - 3.11.2022
Zřetel, s.r.o.
Vztahy mezi sourozenci, Brno
Cílem tohoto semináře je provést rodiče tématem sourozeneckých vztahů a umožnit jim pochopit specifičnost různých pozic dítěte v rodině (prvorozený, druhorozený, benjamínek, jedináček atd.).
5.11.2022
Centrum sociálního a zdravotnického…
Pedagogická diagnostika v MŠ, tvorba diagnostických materiálů a…
16.11.2022 - 1.12.2022
Zřetel, s.r.o.
Polytechnická výchova - rozvoj prostorové představivosti …
16.11.2022 - 1.12.2022
Zřetel, s.r.o.
1 2