Letní čtení - Užitečné pomůcky

Strategie 2030+

Ředitelé škol: Avengers českého vzdělávání

Článek vyšel v letním speciálu Řízení školy.

Po roce plném výzev se ukázalo, že naše ředitelky a ředitelé škol, mají speciální „super“ schopnosti. V jejich roli se snoubí potřeba být efektivními manažery, dobrými hospodáři a provozními řediteli, odborně erudovanými pedagogickými leadery a k tomu osobnostmi přirozeně vůdčími, osvícenými a obdařenými odolností i „šestým smyslem“, který je dokáže nasměrovat na trendy budoucnosti i varovat před (někdy nečekanými) hrozbami. A je jasné, že stejně jako Avengers potřebují mít dobré (hmotné) zázemí, skvělý trénink, vynikající vybavení a aktuální informace. To si vy, ředitelé škol, plně zasloužíte a na tom chceme společně s vašimi zřizovateli pracovat!

https://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/reditele-skol-avengers-ceskeho-vzdelavani.a-7923.html?fbclid=IwAR3rF6XnikQfSBIncP8kgptCqw5g8L-FQZJj0Nh23BNXp26vpDLGEdjjoMc