Firma SAKO Brno - Spolupráce škol a firem

Do budoucna vyrobit elektřinu i teplo pro celé Brno – to je závazek, který si předsevzala společnost SAKO Brno

na otázky odpovídala Ing. Alena Procházková, referentka odd. komunikace

 Čím se odlišujete od konkurence?

Jsme brněnští patrioti, firma zpracovávající odpady. Máme auta, popeláře a staráme se o 65 000 nádob na odpad. Ročně svezeme z Brna kolem 100 tisíc tun odpadu. Směsný odpad energeticky využijeme v našem unikátním zařízení na energetické využití odpadu. Tady měníme odpad v energii jak tepelnou, tak elektrickou, které vracíme zpět do brněnských domácností. Tříděný odpad dotřídíme a vrátíme k dalšímu materiálovému využití.

 .Jaký produkt či službu nabízíte?

Poskytujeme veřejné služby - odvoz tříděného, směsného odpadu, gastroodpadu, bioodpadu, nebezpečného odpadu. Pronajímáme velkoobjemové kontejnery, energetické využívání odpadu, skartaci.

 Jaké profese se podílejí na produktu, službě?

řidiči, popeláři, třídiči odpadu, obsluha sběrných dvorů, jeřábníci, úzce specializované odbornosti v oblasti energetiky, ochrany životního prostředí, zpracování odpadu, laboranti.

 Můžete nám přiblížit jednu z nedostatkových profesí?

popeláři  třídiči odpadu.

SAKO Brno bez obalu https://www.youtube.com/watch?v=4CU9yiCBDRA

Exkurze objednávejte zde https://vzdelavanivsem.cz/exkurze/sluzby#sako-brno-a-s

KAM S NÍM? https://www.youtube.com/watch?v=eYVKbwbOCXc