4. setkání Žákovského portfolia - Portfolia

V pátek 15. 10. se v JCMM uskutečnilo už 4. setkání metodické skupiny Žákovské portfolio (iKAP II). Tématem, které jsme sdílely a reflektovaly (ano, samé ženy), bylo Mapování kompetencí.

Proč? Protože kompetence opřené o důkazy mají své významné místo v každém kariérním portfoliu.

Zde nabízíme ukázku jedné z mnoha aktivity ke zvědomování a pojmenování kompetencí:

Vyučující/Poradce uvede aktivitu otázkou: Co je to, co by vás mohlo živit (co byste měli k dispozici), kdybyste se bez prostředků ocitli na druhém konci světa? Otázku je vhodné napsat přímo na tabuli nebo rozdat vytištěnou žákům na papírech. Vyučující vybídne žáky k zamyšlení a odpovědi na otázku. Žáci mohou pracovat samostatně příp. sdílet ve dvojicích. Následuje diskuse a reflexe.

A jaké aktivity máte se svými žáky/klienty osvědčené vy?