Helena Košťálová

Více než 25 let se věnuje vzdělávání, osobnostnímu a kariérnímu rozvoji, posledních 12 let pod hlavičkou EKS (www.ekskurzy.cz). Mezi její oblíbená témata patří výzvy a příležitosti trhu práce budoucnosti – well-being, prevence stresu a vyhoření a ekologie. Původně vystudovala sociální management a marketing, ráda dále využívá další příležitosti ke vzdělávání. Za nejzásadnější považuje dvouletý kurz kariérového poradenství na Stockholmské univerzitě, letní školu Youth, Workforce Development, and Closing the Skills Gap při University of Montana USA, výcvik Arteterapie a artefiletika, výcvik Eko-arteterapie, kurz ICT v poradenství na University of Jyväskylä a studium improvizačního divadla. Je držitelkou licence na výuku švýcarské metody mapování kompetencí CH-Q level 2. Čerpá také ze studijních návštěv, především ve Velké Británii a Skandinávii. Ve výuce prosazuje respekt, osobní přístup, zážitek a kreativitu. Za svoji práci byla osmkrát oceněna Národní cenou kariérového poradenství.