Společnost Virtual Lab - Spolupráce škol a firem

Vítejte zpět v pracovní realitě nového roku 2022. A když už píši o té realitě, dnes vám představíme firmu, která s realitou virtuální i rozšířenou pracuje.

Společnost Virtual Lab

představí Leoš Kubíček, Co-founder, jednatel Virtual Lab, s.r.o.

 Jaký produkt nabízíte?

Virtual Lab tvoří smysl virtuálního věku. Hledáme užitečná řešení využití technologie virtuální a rozšířené reality napříč obory. Aktivně působíme v oblastech školství, průmyslu, firemního vzdělávání, zdravotnictví či v sociálních službách. Vyvíjíme i aplikace pro technologii rozšířené reality pro turismus, marketing a vzdálený servis.

Intenzivně se věnujeme oblasti vzdělávání. Pro druhé stupně základních škol, pro střední školy, učiliště, gymnázia i vysoké školy dodáváme komplexní řešení virtuálních tříd (HW a český software), díky kterému může skupina žáků interagovat s 3D modely mikro i makro světa, rozkládat je či ve VR trénovat nejrůznější činnosti či pokusy. Pro zdravotnictví vyvíjíme například tréninkové prostředí jednotky intenzivní péče, kde se studenti učí ovládat složité zdravotnické přístroje.

 Můžete nám vysvětlit rozdíl mezi virtuální a rozšířenu realitou?

Virtuální realita je technologie, která vás pohltí a ve které nemáte žádný kontakt s okolním světem. Prostředí je vytvořeno v počítači a umožňuje mi s ním interagovat. Nebo se jedná o pasivní sledování 3600 videí nebo fotografií. Cílem je zajistit silný prožitek z daného prostředí, plná koncentrace na obsah a vytvoření nové zkušenosti v bezpečném prostředí. Pro VR potřebujete speciální brýle, které fungují samostatně nebo jsou propojeny s počítačem (například Oculus Quest, HTC Vive, HP Reverb apod.)

Rozšířená realita je technologie, která umožňuje obohatit reálný svět o 3D modely, obrázky či postupy. Znamená to, že okolní svět sleduji prostřednictvím speciálních brýlí nebo přes displej tabletu či telefonu. Prostřednictvím tohoto vybavení „vkládám“ do další obsah, se kterým mohu interagovat.

 Kdo nebo kde může využít VR/AR v praxi?

Školství – interaktivní výuka, Průmysl – prožitkové učení soft skills, zážitkové BOZP, spolupráce na dálku – vizualizace 3D modelů strojů, adaptační proces nových zaměstnanců na stojích, vzdálený servis a asistovaná montáž, Zdravotnictví – tréninky ovládání přístrojů a trénování nebezpečných a krizových situací, Sociální služby – aktivizační a reminiscenční terapie pro seniory, relaxace pro personál, Marketing – AR aplikace, Turismus – AR ožívání historických příběhů v reálném prostředí – VR – rekonstrukce bitev či měst, zážitkové učení.

 Jak mohou školy využít VR/AR?

VR – nejčastější využití VR je, že si škola vybaví učebnu pro 15 žáků VR brýlemi a učitelským setem se systémem NEOS Classroom. Ten umožňuje učitelům využívání cca 100 zpracovaných 3D modelů do celé řady předmětů. Výhodou tohoto systému je, že si učitelé mohou do prostředí vkládat jakékoliv 3D modely, které třeba vytvoří jejich žáci v kroužku nebo při výuce, nebo je získají od partnerské firmy. Navíc je podporujeme 3 stupňovým vzděláváním v rámci DVPP, kde se mohou naučit nejen tvořit své hodiny ve VR, ale i vytvářet 3D modely bez znalosti programování. Žáci pak s 3D modely během hodiny interagují, systém dokáže jimi nově nabyté znalosti automaticky otestovat přímo ve VR. VR lze využít v předmětech biologie, fyzika, chemie, geometrie, technika, jazyky, zeměpis i dějepis. Pro 2.stupně ZŠ je zpracovaná didaktika a postupně je rozšiřována databáze užitečných modelů.

AR – tady je největším benefitem využívání telefonů a tabletů v přírodě, nebo ukázka fungování strojů.

 Využívá některá škola v Jihomoravském kraji Váš produkt a jaký?

V Jihomoravském kraji zatím nemáme žádnou školu, i když nyní řešíme spolupráci se 2 školami. V ČR nyní máme 20 škol, které hlavně využívají výukový program NEOS Classroom pro zážitkovou a interaktivní výuku žáků.

Děkujeme za užitečné informace o virtuální i rozšířené realitě a příští týden opět v pátek se můžete těšit na další firmu z Jihomoravského kraje.

Představení výukového programu https://youtu.be/HuWIbVOYNG8