Výzkumný ústav pícninářský a Zemědělský výzkum - Užitečné pomůcky

Co dělají naši absolventi?

Naši absolventi nachází uplatnění jako vědci v základním i aplikovaném výzkumu na univerzitách, v ústavech AV ČR, rezortních ústavech Ministerstva zemědělství i ve státní správě. Pracují i v dalších organizacích zabývajících se např. ochranou životního prostředí nebo v komerčních firmách vyvíjejících vědeckou techniku. Setkat se s nimi můžete na předních tuzemských i zahraničních institucích.

https://www.sci.muni.cz/ebr/studium/absolventi?fbclid=IwAR0E9fsiUwKEnOHVFD7Di_3zQCHV1rW4XZoQvEzNWLZTVkHkAutZ0SCfXZk