Výzkumný ústav pícninářský a Zemědělský výzkum - Užitečné pomůcky

Dnes proběhl v Centru strukturní a funkční genomiky rostlin Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. v Olomouci workshop "Molekulární metody ve šlechtění zemědělských plodin". Workshop proběhl ve spolupráci s Biotechnologickým centrem pro genotypování rostlin NCK a programem Potraviny pro budoucnost Strategie AV21.