Mgr. Bob Kartous, Ph.D.

Profesionální provokatér veřejné diskuse zejména o dění ve vzdělávání a problematice dezinformací. Od července 2020 je ředitelem Pražského inovačního institutu. 

Absolvent Pedagogické fakulty a Fakulty sportovních studií MU v Brně. Doktorát získal na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd UK v Praze. V roce 2019 mu byla udělena bronzová medaile Masarykovy univerzity.

Autor konceptu Audit vzdělávacího systému v ČR, který vytvořil během své profesní spolupráce s EDUin. Spoluzakladatel expertní občanské platformy KoroNERV-20. Řečník a moderátor (Forum 2000, Meltingpot Colours of Ostrava, TEDx ad.). Autor knihy z žánru non-fiction s názvem No Future: Vezeme děti na parním stroji do virtuální reality? Spoluautor úspěšné knihy 2036. Na začátku roku 2022 vydal knižní esej s názvem Za zrcadlem: Hybridní válka jako staronový fenomén mezinárodních vztahů. 

Bob Kartous je mluvčím Českých elfů, občanské skupiny zabývající se dezinformacemi v českém digitálním prostoru, a spoluiniciátorem kampaně Nelež, která zvyšuje společenskou zodpovědnost v otázce dezinformací. 

Dále profesně spolupracuje například se vzdělávacím výborem Senátu Parlamentu ČR, Vysokou školou ekonomiky a managementu, Centrem současné kultury DOX nebo Britskými listy.

Prezentace