Brožura Koncepce kariérového poradenství - Užitečné pomůcky

Chcete vytvořit koncepci kariérového poradenství na vaší škole? V brožuře Koncepce kariérového poradenství naleznete:

Krátký autoevaluační dotazník pro školy

Tipy, jak začlenit kariérové poradenství do ŠVP

Příklady dobré praxe ZŠ i SŠ