Mgr. Daniela Büchlerová

Socioložka, výzkumnice. Ve své výzkumné a analytické práci se věnuje tematice sociálního začleňování a chudoby. Mezi oblasti jejího zájmu patří také problematika zaměstnanosti, sociálních systémů a rovného přístupu ke vzdělání.