Ing. Daniela Nováková

Až do poloviny roku 2019 pracovala ve státní správě, z toho 4 roky jako kontrolorka hospodaření příspěvkových organizací – tedy převážně škol. Pak si ale řekla, že už školy (a jejich ředitelky a ředitele) nechce kontrolovat, ale raději jim pomáhat. Od září 2019 pracuje jako garantka vzdělávacích aktivit v rámci projektu MAP Opavsko II a MAP Vítkovsko II. Fandí kariérovému poradenství.