Programátor CNC strojů

Popis kurzu:
Vstupní předpoklady: ukončené střední vzdělání (s výučním listem či maturitní zkouškou) Doporučené předpoklady: znalost základní obsluhy PC a zájem o strojní obory Celkový rozsah výuky činí 212 hodin, z toho 144 hodin teoretická výuka, 60 hodin praktická výuka a 8 hodin závěrečná zkouška (závěrečný písemný test, praktická zkouška).

Nabyté znalosti a dovednosti:
Profil absolventa: - čte výrobní výkresy a orientuje se v technických normách - provádí kontrolu a měření obrobků vhodnými metodami - zná a určí technologický postup výroby součásti - dokáže určit souřadný systém a vztažné body CNC stroje - umí popsat způsoby programování NC strojů - umí programovat jednoduché obrobky rotační, plošné i skříňové - umí programovat složitější operace a cykly - zná řídící systémy NC strojů - aplikuje dílensky orientované programování - provádí simulaci a optimalizace NC programu - zná konstrukci NC stroje a automatické systémy výměny nástrojů a obrobků - umí upnout obráběcí nástroje, stanovit a zadat korekce nástroje - volí způsob upínání obrobků a určuje nulový bod obrobku - umí obsluhovat NC a CNC obráběcí stroje, načíst a aktivovat NC program - provádí kontrolu a měření obrobků vhodnými metodami - provádí kontrolu a údržbu stroje, údržbu nářadí, nástrojů a přípravků - zná bezpečnostní předpisy při obrábění

Programátor CNC strojů
Na dotaz
Hodonín
Prezenční
Cena
Na dotaz

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Technické profese a řemesla » Obsluha CNC strojů

Obsluha CNC obráběcích strojů
Profesní rekvalifikace pro dělnická povolání Forma výuky: prezenční, denní Teoretická příprava 100 hodin, Praktická příprava 100 hodin, Ověření získání znalostí a dovedností 10 hodin, Celkem 210 hodin
Na dotaz
Střední odborná škola a Střední odborné…
Obsluha CNC obráběcích strojů - profesní kvalifikace
Normalizace, čtení výkresů, měření, technologie obrábění na CNC obráběcích strojích, programování CNC strojů, nářadí, upínání nástrojů CNC soustruhů a CNC obráběcích center, upínání polotovarů, obsluha a seřizování CNC strojů.
20.9.2021 - 10.12.2021
Střední škola technická a ekonomická Brno,…
Programátor CNC strojů
Profesní rekvalifikace pro dělnická povolání Forma výuky: prezenční, denní Teoretická příprava 130hodin, Praktická příprava 70 hodin, Ověření získání znalostí a dovedností 10 hodin, Celkem 210 hodin
Na dotaz
Střední odborná škola a Střední odborné…