Kuchař - číšník (zkrácené denní studium vhodné pro absolventy)

Podkategorie:
Zkrácená studia » Gastronomie

Popis kurzu:
PROFILUJÍCÍ OKRUH KUCHAŘ: Uplatní se při výkonu povolání kuchař, zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven na soukromé podnikání v pohostinství. Žák se může po absolvování závěrečných zkoušek ucházet o přijetí do studijních oborů pro získání maturitní zkoušky, a pak případně pokračovat ve studiu vysokoškolském. Žák s profilujícím zaměřením kuchař pracuje jako samostatný kuchař od přijetí surovin do skladu, jejich technologickou úpravu, až po expedici hotového výrobku. Orientuje se ve způsobech předběžné úpravy, vysvětlí rozdíly mezi jednotlivými druhy tepelných úprav a umí je použít, dohotovuje a expeduje pokrmy, připravuje pokrmy speciálního charakteru, zná kalkulaci pokrmů, uplatňuje požadavky na hygienu v gastronomii. PROFILUJÍCÍ OKRUH ČÍŠNÍK: Uplatní se při výkonu povolání číšník, zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven na soukromé podnikání v pohostinství. Žák se může po absolvování závěrečných zkoušek ucházet o přijetí do studijních oborů pro získání maturitní zkoušky, a pak případně pokračovat ve studiu vysokoškolském. Žák s profilujícím zaměřením číšník pracuje jako samostatný číšník od přijetí objednávky až po její vyúčtování, je připraven pracovat při dokončování pokrmů u stolu hosta, má základy pro práci sommeliera a barmana.
Kuchař - číšník (zkrácené denní studium vhodné pro absolventy)
Na dotaz
Hodonín
Prezenční
Cena
Na dotaz

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Zkrácená studia » Gastronomie