Montér suchých staveb (zkrácené denní studium vhodné pro absolventy)

Podkategorie:
Zkrácená studia » Řemesla

Popis kurzu:
Žáci se naučí montovat nosné konstrukce stěn, stropních podhledů, instalačních stěn, příček, podlah a půdních vestaveb, napojovat je na stavební konstrukce, oplášťovat nosné konstrukce deskami a kazetami; volit a používat materiály a výrobky pro montáže suchých staveb, dopravit je na místo zpracování a připravit pro zpracování;
volit technologické postupy a navrhovat pracovní postupy montáží suchých staveb podle technické dokumentace (prováděcích výkresů);
volit, používat a udržovat ruční nářadí a pracovní pomůcky;
volit, obsluhovat a udržovat ruční mechanizované nářadí, stroje a zařízení pro suché montáže;
připravovat a organizovat pracoviště, stanovit spotřebu materiálu a počet pracovníků;
číst technickou dokumentaci pozemních a suchých staveb, zhotovovat jednoduché výkresy a náčrty;
provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálu;
sledovat a hodnotit kvalitu vykonané práce;
předat zhotovené dílo zákazníkovi.

Nabyté znalosti a dovednosti:
Absolvent se uplatní při výkonu povolání v oblasti stavebnictví při montáži konstrukcí suchých staveb. Je schopen zhotovovat dřevěné a kovové nosné konstrukce stěn, instalačních stěn, příček a stropních podhledů včetně jejich opláštění různými druhy desek, zhotovovat suché plovoucí podlahy a půdní vestavby.

Montér suchých staveb (zkrácené denní studium vhodné pro absolventy)
Na dotaz
Kyjov
Prezenční
Cena
Na dotaz

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Zkrácená studia » Řemesla

Tiskař na polygrafických strojích (zkrácené denní studium)
Žáci získají manuální dovednosti a návyky při práci na tiskových strojích a zařízeních včetně jejich ošetřování, seřizování a základní údržby. Naučí se ovládat technologické postupy s ohledem na použitou techniku, druh tiskovin, potiskovaný materiál…
Na dotaz
Střední škola grafická Brno, příspěvková…
Strojní mechanik (zkrácené denní studium vhodné pro absolventy)
Žáci se naučí ručně a strojně opracovávat kovy řezáním, pilováním, vrtáním, pájením apod.,montovat, udržovat a opravovat strojní celky a zařízení, základy strojního obrábění kovů, absolvují kurzy svařování metodami: ZK 135 1.1. ZK 111 1.1 Zkrácené…
Na dotaz
Střední škola polytechnická Kyjov,…
Zahradník - (zkrácené denní studium vhodné pro absolventy)
Délka přípravy: 1 rok Podmínky přijetí ke vzdělávání: •dosažené střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou •výběrové řízení bez přijímacích zkoušek •splnění podmínek zdravotní způsobilosti Způsob zakončení: závěrečná zkouška s…
Na dotaz
Střední zahradnická škola Rajhrad,…