Komplikované mzdové výpočty, chyby a jejich opravy ve mzdovém účetnictví

Popis kurzu:
Komplikované mzdové výpočty Práce přesčas - kdy se jedná o práci přesčas a jaké jsou limity práce přesčas - práce přesčas u vedoucích zaměstnanců, je-li mzda sjednána včetně práce přesčas - vliv na výpočet průměrného výdělku - náhradní volno za práci přesčas - mzda s přihlédnutím k případné práci přesčas a konstrukce takové mzdy, její výhody a nevýhody - mimořádná směna a její vliv na úhradu cestovních náhrad Svátek - zaměstnanec jde do práce v den svátku – nerovnoměrně rozvržená a rovnoměrně rozvržená pracovní doba - zaměstnanec nejde do práce v den svátku – rovnoměrně rozvržená pracovní doba - náhradní volno za svátek - práce přesčas v den svátku - práce přesčas v den svátku, který připadl na sobotu či neděli Dovolená a její určení - krácení dovolené, převody zůstatků dovolené, přeplatky na dovolené a srážky bez souhlasu zaměstnance - přeplatek na dovolené a jeho řešení Odvod zdravotního pojištění - DPN téměř po celý měsíc a odvod pojistného - minimální vyměřovací základ - student dosáhne v měsíci 26 let věku -souběh zaměstnání a OSVČ (hlavní a vedlejší) Nejčastější chyby a jejich opravy Mzda nesprávně vyplacená - přeplatek x nedoplatek mzdy - dopad přeplatků a nedoplatků na výpočet průměrného výdělku - dohoda o srážce ze mzdy Chybné zdanění příjmu zaměstnance vinou zaměstnavatele a vinou poplatníka - právo mzdové účetní provádět opravy bez souhlasu - lhůty pro opravy zálohy daně a daně - evidence oprav daně a zálohy daně Nesprávně sražené pojistné na ZP a SZ a provedení opravy - opravné přehledy - sankce spojené s pozdním nebo nižším odvodem 4) Minusová mzda x minusový zdanitelný příjem 5) Doplatky mezd po ukončení zaměstnání - neplatnost „Prohlášení poplatníka“ Dotazy posluchačů
Komplikované mzdové výpočty, chyby a jejich opravy ve mzdovém účetnictví
Na dotaz
BRNO
Prezenční
Cena
2 140 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Administrativa, management a finance » Mzdové účetnictví

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC -…
Pro koho je kurz určen: Začátečníkům, kteří se chtějí uplatnit na trhu práce nebo získat dovednosti v oblasti mzdového účetnictví a základů personalistiky. Zájemcům, kteří si chtějí svoje znalosti oživit po dlouhé…
12.2.2023 - 16.4.2023
Orange Academy s.r.o.
Archivnictví a spisová služba – Jak správně nakládat s…
Cílové skupiny získají informace o nových právních předpisech v oblasti vedení spisové služby, tvorbě a obsahu spisových řádů a skartačních plánů, jakož si i prohloubí organizační a pracovní návyky související se správným administrativním chodem…
21.3.2023
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura,…
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační…
Pro koho je kurz určen: Pro začátečníky, kteří se chtějí uplatnit na trhu práce nebo získat dovednosti v oblasti mzdového účetnictví a základů personalistiky. Zájemcům, kteří si chtějí svoje znalosti oživit po dlouhé…
4.2.2023 - 25.3.2023
Orange Academy s.r.o.