Komplikované mzdové výpočty, chyby a jejich opravy ve mzdovém účetnictví

Pořadatel kurzu:
TSM, spol. s r. o.

Popis kurzu:
Komplikované mzdové výpočty
Práce přesčas
- kdy se jedná o práci přesčas a jaké jsou limity práce přesčas
- práce přesčas u vedoucích zaměstnanců, je-li mzda sjednána včetně práce přesčas
- vliv na výpočet průměrného výdělku
- náhradní volno za práci přesčas
- mzda s přihlédnutím k případné práci přesčas a konstrukce takové mzdy, její výhody a nevýhody
- mimořádná směna a její vliv na úhradu cestovních náhrad
Svátek
- zaměstnanec jde do práce v den svátku – nerovnoměrně rozvržená a rovnoměrně rozvržená pracovní doba
- zaměstnanec nejde do práce v den svátku – rovnoměrně rozvržená pracovní doba
- náhradní volno za svátek
- práce přesčas v den svátku
- práce přesčas v den svátku, který připadl na sobotu či neděli
Dovolená a její určení
- krácení dovolené, převody zůstatků dovolené, přeplatky na dovolené a srážky bez souhlasu zaměstnance
- přeplatek na dovolené a jeho řešení
Odvod zdravotního pojištění
- DPN téměř po celý měsíc a odvod pojistného
- minimální vyměřovací základ - student dosáhne v měsíci 26 let věku
-souběh zaměstnání a OSVČ (hlavní a vedlejší)

Nejčastější chyby a jejich opravy
Mzda nesprávně vyplacená - přeplatek x nedoplatek mzdy
- dopad přeplatků a nedoplatků na výpočet průměrného výdělku
- dohoda o srážce ze mzdy
Chybné zdanění příjmu zaměstnance vinou zaměstnavatele a vinou poplatníka
- právo mzdové účetní provádět opravy bez souhlasu
- lhůty pro opravy zálohy daně a daně
- evidence oprav daně a zálohy daně
Nesprávně sražené pojistné na ZP a SZ a provedení opravy
- opravné přehledy
- sankce spojené s pozdním nebo nižším odvodem
4) Minusová mzda x minusový zdanitelný příjem
5) Doplatky mezd po ukončení zaměstnání - neplatnost „Prohlášení poplatníka“

Dotazy posluchačů
Komplikované mzdové výpočty, chyby a jejich opravy ve mzdovém účetnictví
Na dotaz
BRNO
Prezenční
Cena
2 140 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Administrativa, management a finance » Mzdové účetnictví

Mzdové účetnictví se základy personalistiky - rekvalifikační…
Pro koho je kurz určen: Pro začátečníky, kteří se chtějí uplatnit na trhu práce nebo získat dovednosti v oblasti mzdového účetnictví a základů personalistiky. Zájemcům, kteří si chtějí svoje znalosti oživit po dlouhé přestávce nebo si chtějí…
5.10.2024 - 23.11.2024
Orange Academy s.r.o.
Mzdové účetnictví se základy personalistiky - rekvalifikační…
Pro koho je kurz určen: Pro začátečníky, kteří se chtějí uplatnit na trhu práce nebo získat dovednosti v oblasti mzdového účetnictví a základů personalistiky. Zájemcům, kteří si chtějí svoje znalosti oživit po dlouhé přestávce nebo si chtějí…
27.4.2024 - 15.6.2024
Orange Academy s.r.o.
Mzdové účetnictví se základy personalistiky - rekvalifikační…
Pro koho je kurz určen: Pro začátečníky, kteří se chtějí uplatnit na trhu práce nebo získat dovednosti v oblasti mzdového účetnictví a základů personalistiky. Zájemcům, kteří si chtějí svoje znalosti oživit po dlouhé přestávce nebo si chtějí…
8.9.2024 - 27.10.2024
Orange Academy s.r.o.