Technické kreslení, čtení výkresů, normalizace - kurz na míru

Anotace:
Kurz je určen pro skupiny zaměstnanců výrobních firem, kteří nemají technické vzdělání. Obsahová náplň: - technické výkresy - pravoúhlé promítání - zobrazování těles - kótování - předepisování přesnosti rozměrů, úchylek tvaru a polohy - tolerování rozměrů, základní pojmy, uložení - zapisování tolerancí a mezních úchylek na výkresu - odchylky netolerovaných rozměrů - předepisování jakosti povrchu - výkresy součástí - rozbor a čtení výrobních výkresů součástí - rozbor a čtení výkresů sestav

Popis kurzu:
Naučit zaměstnance, kteří nemají vzdělání v technických oborech a pracují například v útvaru nákupu, logistiky a dalších u výrobních firem základům čtení výkresů a normalizace ve strojírenství.
Technické kreslení, čtení výkresů, normalizace - kurz na míru
Na dotaz
Brno
Prezenční
Cena
Na dotaz

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Počítačové kurzy, IT » Ostatní

TOGAF® EA Course : Foundation
Staňte se Enterprise Architect (EA). Jde o jednu z nejlépe placených klíčových pozic v IT. V tomto kurzu získáte komplexní základy. Kurz nevyžaduje předchozí znalosti. Je akreditován u vlastníka metodiky The Open Group. A lze jej doporučit všem,…
Od 19.8.2024 (+4 další)
TAYLLORCOX s.r.o.
TOGAF® EA Course : Practitioner
Kurz se zaměřuje na praktické využití TOGAF® Standard, 10th Edition s využitím znalostí získaných v úrovni L1. S pomocí reálných scénářů si osvojíte pokročilé techniky pro analýzu, design a implementaci podnikové architektury.
Od 21.8.2024 (+3 další)
TAYLLORCOX s.r.o.