Projektová dokumentace, související činnosti a vazba na novelu stavebního zákona

Pořadatel kurzu:
TSM, spol. s r. o.

Popis kurzu:
Program semináře: Vyhl. č. 146/2008 Sb., projektová dokumentace dopravních staveb Vyhl. č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb Vyhl. č. 169/2016 Sb., rozsah dokumentace pro veřejné zakázky Druhy dokumentace Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. Novela stavebního zákona (NSZ) – úprava správních řízení, požadavky na dokumentaci Projektová dokumentace je nutná pro správné stanovení cen a hodnot u smluv, veřejných zakázek a ohodnocení majetku. Co je projektová dokumentace a co není projektovou dokumentací Kam zařadit studie, stavební záměry, zadávací dokumentace pro veřejné zakázky Rozlišení technických předloh výkresů, návodů, modelů, apod. Autorství, autorská práva, licenční smlouvy Duševní vlastnictví – technická práva. Co je součástí a příslušenstvím projektové dokumentace ze:

Stavebního zákona Občanského zákoníku Zákona o veřejných zakázkách Účetních a daňových předpisů

Ceny, ceny obvyklé, hodnoty v dokumentaci, hodnota věci. Cenové předpisy a výkazy výměr Jakost dokumentace, vady dokumentace, záruky z vadného plnění podle stavebního zákona a občanského zákoníku. Průzkumy, zkoušky, měření, revize nezbytné v dokumentaci. Smlouvy o dílo, smlouvy s nehmotným výsledkem, typové smlouvy, jejich obsah a rozsah. Bezpečnostní, požární, hygienické předpisy a ochrana životního prostředí. Dokumentace pro územní plány, regulační plány, územní studie. Zjednodušená technická dokumentace pro územní souhlas, ohlášení prací, oprav, udržování. Správní řízení. Dokumentace pasportů a neevidovaných staveb v katastru nemovitostí, staveb na cizím pozemku – Občanský zákoník (NOZ). Povinnosti zpracovatele projektové dokumentace, jednatele a stavebníka podle NSZ a NOZ. Dokumentace a projednávání EIA, sloučená řízení. Nařízení EP a RADY EU č. 305/2011 Sb., o harmonizovaných podmínkách pro uvádění stavebních výrobků na trh – uplatnění v dokumentaci.
Projektová dokumentace, související činnosti a vazba na novelu stavebního zákona
Na dotaz
Brno
Prezenční
Cena
1 900 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Administrativa, management a finance » Legislativa a zákony

Zákon o silničním provozu – řidičské oprávnění, řidičský průkaz …
Seminář je určen pro úředníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností z odborů dopravy, dopravně-správních, správních, kteří se zabývají vydáváním řidičských průkazů.
7.3.2024
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura,…
Fotografie a právo
Co má společného fotografie s právem? V dnešním digitálním světě se fotografování stalo každodenní záležitostí našeho života. Právní stránka však bývá často opomíjená, přestože se týká fotografa, vyfotografovaného i samotných uživatelů. Tato oblast…
Na dotaz
TSM, spol. s r. o.
PŘÍPRAVNÝ KURZ K ABSOLVOVÁNÍ REALITNÍ ZKOUŠKY PODLE ZÁKONA O…
Proč je třeba mít realitní zkoušku? Zájemci o provozování realitního zprostředkování (ať již formou vlastní živnosti nebo v zaměstnaneckém či jiném spolupracujícím poměru pro jiného zprostředkovatele), kteří nově dle zákona o realitním…
Na dotaz
TSM, spol. s r. o.