Ruština pro začátečníky II.

Podkategorie:
Jazykové kurzy » Ruština

Popis kurzu:
Akreditovaný kurz je určen pro začátečníky, kteří rozumí jednoduchým výrazům z běžného každodenního života a směřuje k dosažení úrovně A1 podle Společného evropského referenčního rámce jazyků.
Učebnice: Raduga po novomu 2, lekce 1–6
Na závěr obdrží účastník o absolvování kurzu Osvědčení s akreditací Č.j.: MSMT-24193/2016-1-697
Ruština pro začátečníky II.
Na dotaz
Kyjov
Prezenční
Cena
4 800 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Jazykové kurzy » Ruština

Ruština pro mírně pokročilé I
Akreditovaný kurz je určen pro zájemce, kteří zvládli ruský jazyk na vstupní úrovni A1 dle SERR a směřuje k dosažení úrovně A2 podle Společného evropského referenčního rámce jazyků. Učebnice: Raduga po novomu 3, lekce 1–5 Na závěr obdrží účastník o…
Na dotaz
Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická…
Firemní jazykový kurz ruštiny
Nabízíme Vám komplexní služby jazykového vzdělávání pro firmy a instituce, které zahrnují výběr profesionálního lektora, vstupní analýzu znalostí, vytvoření výukového programu ve spolupráci s naším metodikem, testování a hodnocení, ale především…
Na dotaz
ASPENA jazyková škola, s.r.o.
Ruština pro začátečníky I
Akreditovaný kurz je určen pro absolutní začátečníky a směřuje k dosažení úrovně A1 podle Společného evropského referenčního rámce jazyků Učebnice: Raduga po novomu, lekce 1–8 Na závěr obdrží účastník o absolvování kurzu Osvědčení s akreditací Č.1.:…
Na dotaz
Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická…