Němčina pro pokročilé II

Podkategorie:
Jazykové kurzy » Němčina

Popis kurzu:
Akreditovaný kurz je určen pro středně pokročilé frekventanty a po absolvování kurzu je dosaženo úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce jazyků.
Učebnice: Themen Aktuell 3, lekce 6–10
Na závěr obdrží účastník o absolvování kurzu Osvědčení s akreditací Č.j.: MSMT-24193/2016-1-697

Němčina pro pokročilé II
Na dotaz
Kyjov
Prezenční
Cena
4 800 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Jazykové kurzy » Němčina

Němčina pro mírně pokročilé I
Akreditovaný kurz je určen pro frekventanty na úrovni A1 SERR a směřuje k dosažení úrovně A2 podle Společného evropského referenčního rámce jazyků. Učebnice: Themen Aktuell 2, lekce 1–5 Na závěr obdrží účastník o absolvování kurzu Osvědčení s…
Na dotaz
Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická…
Němčina pro pokročilé I
Akreditovaný kurz je určen pro mírně pokročilé frekventanty na úrovni A2 a směřuje k dosažení úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce jazyků. Učebnice: Themen Aktuell 3, lekce 1–5 Na závěr obdrží účastník o absolvování kurzu…
Na dotaz
Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická…
Individuální výuka němčiny - intenzivní / dlouhodobá
Dle Vašich požadavků na obsah, zaměření, intenzitu a časové možnosti Vám zajistíme jazykový kurz na míru. Naši profesionální lektoři mohou dojíždět za Vámi domů, na pracoviště nebo můžete využít učeben naší jazykové školy.
Na dotaz
ASPENA jazyková škola, s.r.o.