ZK 135 1.1 - Základní kurz svařování v ochranné atmosféře tavící se elektrodou

Popis kurzu:
Kurz je určen pro zvýšení kvalifikace pracovníků ve strojírenství, zemědělství, opravárenství a dalších odvětví kde je vyžadována kvalifikace svářeče pro svařování v ochranné atmosféře. Základní kurz svařování nelegované a nízkolegované oceli nevyžadující předehřev při teplotě okolí vyšší než 0°C.

Nabyté znalosti a dovednosti:
Naučit účastníky základním dovednostem a vědomostem potřebným pro úspěšné zakončení kurzu svařování v ochranné atmosféře závěrečnou zkouškou. Seznámit účastníky s platnými bezpečnostními předpisy při svařování kovů.

ZK 135 1.1 - Základní kurz svařování v ochranné atmosféře tavící se elektrodou
Na dotaz
Kyjov
Prezenční
Cena
12 100 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Technické profese a řemesla » Svářeč

ZK 135 1.1 - Základní kurz svařování elektrickým obloukem tavící…
Kurz se skládá ze 40 hodin teorie a 128 hodin praxe
Na dotaz
Střední škola a základní škola Tišnov,…
ZK 311 1.1 - Základní kurz svařování plamenem a řezání kyslíkem
Kurz se skládá ze 45 hodin teorie a 163 hodin praxe
Na dotaz
Střední škola a základní škola Tišnov,…
ZK 141 Základní kurz svařování v ochranné atmosféře (inertní…
Kurz je určen pro pracovníky, kteří chtějí vykonávat práci svářeče, ale nemají potřebnou kvalifikaci. Pracovníci v zemědělství, průmyslu, údržby, autoservisu. Kurz probíhá v odpoledních hodinách. Výstupem je certifikát svářeče a průkaz svářeče…
Na dotaz
Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova,…