Písemná komunikace - vstřícně, srozumitelně a bez chyb aneb chybovat je lidské, ne však profesionální

Anotace:
Probíhá Vaše komunikace s klienty převážně telefonickou a písemnou formou? Vysvětlit něco klientovi nebo jej přesvědčit touto cestou je podstatně složitější než při osobním jednání. Přijďte se proto s námi zdokonalit v efektivním vedení telefonického hovoru i ve svém písemném projevu. Uvidíte, že se to pozitivně promítne do Vašich vztahů se zákazníky, do Vašich obchodních výsledků i do snížení počtu obtížných situací, kterému jste často vystaveni.

Popis kurzu:
Cíle kurzu: Umět profesionálně vést telefonický hovor s klientem – v běžných i vypjatých situacích. Naučit se formulovat vstřícně, i když jsme nuceni odmítnout – telefonicky i písemně. Přizpůsobit se klientovi a zvolit tu nejlepší strategii komunikace s ním, ať už slovem či písmem. Nesnižovat zbytečně svoji profesionalitu „sebevražednými frázemi“. Obsah kurzu: Ideální struktura telefonického hovoru – co je důležité v úvodu hovoru, v jeho průběhu i v jeho závěru – profesionální projev. Zvládání obtížných situací během telefonátu – reakce na kritiku, nutnost odmítnout, agresivní zákazník aj. SSS – seznam sebevražedných slov – čemu se vyhnout a které formulace jsou naopak doporučené. Jak poskládat správný e-mail – jak oslovit, pokračovat dál, skončit. Odmítnutí, prosba, žádost, urgence – jak je ideálně písemně naformulovat, aby splnily svůj účel – praktická cvičení. Oslovování a jeho záludnosti – cvičení. Složitější mužská i ženská příjmení. Záludnosti v čárkách – můžeme zcela změnit obsah – a stačí jen jedna čárka! Praktické cvičení.
Písemná komunikace - vstřícně, srozumitelně a bez chyb aneb chybovat je lidské, ne však profesionální
Na dotaz
Online
Cena
Na dotaz

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Administrativa, management a finance » Administrativní pracovník/Asistentka

Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. v souvislostech
Právní úprava pozemních komunikací se zaměřením na přímou aplikaci poznatků při vedení správního řízení (procesní i hmotněprávní úprava) ve věcech účelových a místních komunikací a silnic, poslední novelizace zákona (vč. souvisejících právních…
14.11.2023
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura,…
HMOTNÝ A NEHMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK – TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ…
? Vymezení a členění majetku dle právních předpisů (majetek, hmotný a nehmotný majetek, nemovitosti a movité věci, stavební a technologické části, ocenitelná práva) - dle NOZ a ZDP, Součásti a příslušenství věci, nemovitostí, inženýrské sítě. ?…
Na dotaz
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura,…
Individuální konzultace, individuální koučink, On the Job
HOME OFFICE, KARANTÉNA, PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ?!? Týká se Vás to? Co situaci využít pro svůj profesní či osobnostní růst? Co si konečně udělat čas na věci, které odkládáme či hrneme před sebou, že až na ně někdy vyjde čas? Kostlivci většinou…
Na dotaz
Santia, spol. s r.o.