Písemná komunikace - vstřícně, srozumitelně a bez chyb aneb chybovat je lidské, ne však profesionální

Anotace:
Probíhá Vaše komunikace s klienty převážně telefonickou a písemnou formou? Vysvětlit něco klientovi nebo jej přesvědčit touto cestou je podstatně složitější než při osobním jednání. Přijďte se proto s námi zdokonalit v efektivním vedení telefonického hovoru i ve svém písemném projevu. Uvidíte, že se to pozitivně promítne do Vašich vztahů se zákazníky, do Vašich obchodních výsledků i do snížení počtu obtížných situací, kterému jste často vystaveni.

Popis kurzu:
Cíle kurzu: Umět profesionálně vést telefonický hovor s klientem – v běžných i vypjatých situacích. Naučit se formulovat vstřícně, i když jsme nuceni odmítnout – telefonicky i písemně. Přizpůsobit se klientovi a zvolit tu nejlepší strategii komunikace s ním, ať už slovem či písmem. Nesnižovat zbytečně svoji profesionalitu „sebevražednými frázemi“. Obsah kurzu: Ideální struktura telefonického hovoru – co je důležité v úvodu hovoru, v jeho průběhu i v jeho závěru – profesionální projev. Zvládání obtížných situací během telefonátu – reakce na kritiku, nutnost odmítnout, agresivní zákazník aj. SSS – seznam sebevražedných slov – čemu se vyhnout a které formulace jsou naopak doporučené. Jak poskládat správný e-mail – jak oslovit, pokračovat dál, skončit. Odmítnutí, prosba, žádost, urgence – jak je ideálně písemně naformulovat, aby splnily svůj účel – praktická cvičení. Oslovování a jeho záludnosti – cvičení. Složitější mužská i ženská příjmení. Záludnosti v čárkách – můžeme zcela změnit obsah – a stačí jen jedna čárka! Praktické cvičení.
Písemná komunikace - vstřícně, srozumitelně a bez chyb aneb chybovat je lidské, ne však profesionální
Na dotaz
Online
Cena
Na dotaz

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Administrativa, management a finance » Administrativní pracovník/Asistentka

Občanský zákoník – majetek, právní vztahy k věcem, katastr…
Věci a jejich rozdělení: Pojem věc, pojem veřejný statek, pojem majetek a jmění. Věci hmotné, nehmotné. Věci movité, nemovité. Věc hromadná a obchodní závod. Příslušenství a součást věci, stavba jako součást pozemku včetně přechodných ustanovení.…
2.11.2021
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura,…
VZTAH OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A STAVEBNÍHO ŘÁDU
• Občanský zákoník a stavební zákon: – jejich postavení v systému českého práva; – vztah soukromého a veřejného práva; – cíle…
Na dotaz
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura,…
Time management – manažerem svého času
Cílové skupiny analyzují svoji situaci a pracovní postupy a hledají možnosti, jak mohou zefektivnit využívání času.
9.12.2021
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura,…