Němčina pro pokročilé I

Podkategorie:
Jazykové kurzy » Němčina

Popis kurzu:
Akreditovaný kurz je určen pro mírně pokročilé frekventanty na úrovni A2 a směřuje k dosažení úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce jazyků. Učebnice: Themen Aktuell 3, lekce 1–5 Na závěr obdrží účastník o absolvování kurzu Osvědčení s akreditací Č.j.: MSMT-24193/2016-1-697
Němčina pro pokročilé I
Na dotaz
Kyjov
Prezenční
Cena
4 800 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Jazykové kurzy » Němčina

Němčina pro pokročilé II
Akreditovaný kurz je určen pro středně pokročilé frekventanty a po absolvování kurzu je dosaženo úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce jazyků. Učebnice: Themen Aktuell 3, lekce 6–10 Na závěr obdrží účastník o absolvování kurzu…
Na dotaz
Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická…
Němčina pro mírně pokročilé II
Akreditovaný kurz je určen pro mírně pokročilé a směřuje k dosažení úrovně A2 podle Společného evropského referenčního rámce jazyků. Učebnice: Themen Aktuell 2, lekce 6–10 Na závěr obdrží účastník o absolvování kurzu Osvědčení s akreditací Č .j.:…
Na dotaz
Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická…
Němčina pro mírně pokročilé I
Akreditovaný kurz je určen pro frekventanty na úrovni A1 SERR a směřuje k dosažení úrovně A2 podle Společného evropského referenčního rámce jazyků. Učebnice: Themen Aktuell 2, lekce 1–5 Na závěr obdrží účastník o absolvování kurzu Osvědčení s…
Na dotaz
Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická…