Dobré klima ve škole - Užitečné pomůcky

Dobré klima ve škole? Supervize přináší prostor pro profesní rozvoj, možnost uvědomění si etických dilemat, možnost dobře zvládnout nejrůznější změny, které ve školství mohou nastat. Během individuální, týmové nebo on-line supervize můžete řešit témata a situace, na které už nechcete být sami.

Dopřejte si pravidelný a bezpečný prostor supervize, který Vás podpoří dobře zvládat Vaši náročnou profesi.