Mgr. Eva Schmidová

Vystudovala pedagogickou fakultu v Ostravě, obor matematika – chemie. Od roku 1994 působí na Integrované střední škole Hodonín, nejprve jako učitelka a následně jako ředitelka školy.

„Jsem přesvědčena, že v dnešní době je důležité nejen poskytovat žákům vzdělání, ale pomáhat jim rozvíjet schopnosti a dovednosti potřebné pro úspěšnou kariéru a osobní život. Škola by měla být místem, kde se žáci učí základním akademickým disciplínám a odbornosti, ale také komunikaci a kritickému myšlením, tvořivosti, spolupráci a dalším klíčovým dovednostem.

S naším týmem pedagogů děláme vše pro to, aby takovým místem byla i Integrovaná střední škola Hodonín, kterou znají lidé také jako Lipovka.