Energetika

Níže v nabídce naleznete přehled firem, které nabízejí exkurze pro žáky a pedagogy. Stačí si jen vybrat, objednat prohlídku předem na uvedených kontaktech jednotlivých společností a dostavit se na místo v domluvený termín. 

Nemůžete se spojit s vybranou firmou? Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.


ABB s.r.o.

Společnost ABB s.r.o. je přední světovou společností působící v oblasti energetiky a automatizace. Zabývá se výrobou vzduchem izolovaných rozváděčů vysokého napětí pro primární distribuci do 24 kV a inteligentní rozváděčové systémy nízkého napětí řady MNS, přístrojových transformátorů a senzorů a kontejnerovým řešením rozváděčů. Zajišťuje komplexní servis technologií na přístrojích a zařízeních VN a NN. Samozřejmostí je i výzkum a vývoj v oblasti vyráběných produktů.

Zaměření na: II. stupeň ZŠ, studenty SŠ a studenty VŠ
Místo konání: ve firmě v Brně, Vídeňská 117

Jaderná elektrárna Dukovany

Jaderná elektrárna Dukovany je první jadernou elektrárnou postavenou na českém území. V elektrárně jsou 4 výrobní bloky s tlakovodními rektory typu VVER 440. První reaktorový blok byl uveden do provozu v květnu 1985 a od července 1987 jsou v provozu všechny čtyři výrobní bloky. V rámci zvyšování účinnosti a využití výkonových rezerv došlo ke zvýšení instalovaného výkonu z původních 4 x 440 MW na současných 4 x 510 MW. Elektrárna je základním zdrojem naší energetické soustavy, která svoji výrobou dlouhodobě pokrývá přes 20% celkové spotřeby České republiky a výrazně tak přispívá naší energetické bezpečnosti a soběstačnosti. Za celou dobu provozu vyrobila přes 433 miliard kWh elektrické energie, což by stačilo na víc jak 28 let současné spotřeby všech domácností.

Rezervace exkurze: https://www.cez.cz/webpublic/qf/cs/ramjet/rezervaceProhlidkyDukovany1/rezervaceProhlidkyDukovany

Vzdělávací portál: https://www.svetenergie.cz/

 online exkurze: https://www.cez.cz/cs/o-cez/infocentra/elektrizujici-hodina-fyziky

 virtuální prohlídka: http://virtualniprohlidky.cez.cz/cez-dukovany/

Zaměření na: děti MŠ, žáky I. a II. stupně ZŠ, studenty SŠ a VŠ
Místo konání: v Jaderné elektrárně Dukovany, Informační centrum, Dukovany 269

Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice

Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice byla vybudována v katastru obce Kramolín na řece Jihlavě v letech 1970–1978 v souvislosti s výstavbou blízké Jaderné elektrárny Dukovany. Pro její provoz dodává nádrž Dalešice tzv. technologickou vodu. Součástí vodního díla jsou nádrž v Dalešicích s objemem 127 mil. m3, vyrovnávací nádrž Mohelno, přečerpávací elektrárna Dalešice a průtočná vodní elektrárna Mohelno.

Rezervace exkurze: https://www.cez.cz/webpublic/qf/cs/ramjet/rezervaceProhlidkyInfocentraDalesice1/rezervaceProhlidkyInfocentraDalesice

 online exkurze: https://www.cez.cz/cs/o-cez/infocentra/elektrizujici-hodina-fyziky

 

Zaměření na: děti MŠ, žáky I. a II. stupně ZŠ, studenty SŠ a VŠ
Místo konání: ve Vodní elektrárně Dalešice, Kramolín

ELEKTROSVIT Svatobořice, a.s.

Společnost ELEKTROSVIT Svatobořice, a.s. je tradiční český výrobce elektrických svítidel s více než stoletými zkušenostmi. Podle účelu použití vyrábí svítidla pro venkovní osvětlení komunikací, parků a sadů, dále svítidla průmyslová, interiérová, speciální a světlomety. Specialitou výrobního programu jsou nevýbušná svítidla určená do prostoru s nebezpečím výbuchu (Ex) jako jsou např. doly s výskytem plynu, jaderné, tepelné a vodní elektrárny, chemické provozy, těžba a zpracování ropy a zemního plynu, apod.

 

Zaměření na: žáky II. stupně ZŠ a studenty SŠ
Místo konání: v sídle firmy Nádražní 1290/44, Svatobořice-Mistřín, okr. Hodonín
Robin Rajsigl

rajsigl@elektrosvit.cz
725 920 835
https://elektrosvit.cz/

E S L, a.s.

Společnost E S L, a.s. již od roku 1993 se věnuje navrhování a realizování systémů vybraných technických zařízení budov (pro ohřev vody, vytápění, výrobu čisté páry apod.) včetně systémů měření a regulace. Od roku 2003 se věnuje také zakázkové strojní a zámečnické výrobě. Filozofií společnosti je autenticita a vzájemná důvěra s obchodními partnery. Snaží se dodržovat tradiční hodnoty a fungovat jednoduše a efektivně. Řídí se mottem: „Udělat práci jednou a kvalitně je v konečném důsledku efektivnější, rychlejší a mnohem levnější.“ V roce 2011 představila firma výukový systém INVYSYS pro střední odborné školy, který je dnes instalován už ve 28 školách v České republice. Nyní představují výukovou pomůcku pro základní školy.

Zaměření na: žáky I. a II. stupně ZŠ a studenty SŠ
Místo konání: ve firmě na Dukelské třídě 247/69 v Brně
Dita Szabó

d.szabo@esl.cz
775 147 087
https://www.esl.cz/

Teplárny Brno, a.s.

Teplárny Brno, a.s. jsou městskou společností, která stabilně a spolehlivě zásobuje teplem zhruba 4000 odběrných míst v Brně. Mezi odběrateli jsou například AZ Tower, Masarykův onkologický ústav, polyfunkční objekt SONO Centrum, Vila Tugendhat, univerzity a pivovar, stejně jako desítky dalších významných brněnských firem a institucí, a téměř 100 000 domácností. Dnes jsou Teplárny Brno, a.s. se čtyřmi hlavními výrobními zdroji čtvrtou největší teplárenskou společností v ČR a největším odběratelem zemního plynu, který je naším primárním ekologickým palivem.

Společnost Teplárny Brno vybudovala na svém nejmodernějším provoze Červený mlýn moderní prezentační a edukační centrum, které slouží právě                pro exkurze a vzdělávání https://www.teplarny.cz/cs/prezentacni-a-edukacni-centrum-pcm

 

Zaměření na: žáky II. stupně ZŠ, studenty SŠ a VŠ
Místo konání: na provoze Červený mlýn na ulici Cimburkova 2 v Brně
Bc. Pavel Havlík

havlik@teplarny.cz
545 169 001, 605 229 872
http://www.teplarny.cz/