Formativní hodnocení ve školním roce 2020/21

Hlavně distanční formu měla výuka žáků ve školním roce 2020/21. Důvodem byla pochopitelně epidemiologická situace.

Česká školní inspekce vydala doporučení, kde zdůraznila význam formativního hodnocení a poskytování zpětné vazby žákům.

Uvádí, že pouze 10 % ředitelů škol má zájem o změnu.

Kde vidíte největší problém při zavádění změny ve způsobu hodnocení žáků ve škole?

Celý článek si přečtěte tady: https://bit.ly/34xwcpX