Genderové kvóty ve firmách - Diskutujeme

Genderové kvóty ve firmách.

Článek přináší informace k široké problematice rovnosti žen a mužů, stojí za přečtení.

JAK JE TO VE VAŠÍ FIRMĚ? Pozorujete prostor pro větší uplatnění žen např. ve vedení vaší společnosti?

https://brnensky.denik.cz/podnikani/pomer-zen-v-nejvyssim-vedeni-firem-stoupa-ostudne-pomalu.html?fbclid=IwAR2yiJRgSwNXpDBZLmfNoCKBHxd1lXPx2gyiXJXxrIhakzsXjDTALVotiRA