Hodnotící rozhovor - Užitečné pomůcky

Hodnotící rozhovor by měl mít sebepoznávací, motivační, psychohygienický a komunikační význam.

Přináší přehled o atmosféře ve škole, o cílech jednotlivých pedagogů, zlepšuje se firemní kultura a důvěra na pracovišti, pedagogický sbor zná strategii a spolupodílí se na její realizaci, škola získává cenné nápady a podněty – celkově se zvyšuje kvalita procesů ve škole.