Jaana Kettunen

Jaana Kettunen je profesorkou a zástupkyní ředitele Finského institutu pro výzkum vzdělávání (Finnish Institute for Educational Research) na univerzitě v Jyväskylä. Její výzkum, který má silnou mezinárodní orientaci, se točí kolem praxe a politiky kariérového poradenství se zvláštním zájmem o design a využití informačních a komunikačních technologií v kariérovém poradenství.