Ing. Jan Šild

Vystudoval obor Evropská studia v ekonomice a podnikání na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, studoval také na Universita di Calabria v Itálii.

Od roku 1997 je vedoucím vzdělávacích, evaluačních a konzultačních projektů. Působil jako evaluátor veřejných výdajových programů pro Evropskou komisi, evaluátor operačních programů pro Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo školství, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a další orgány veřejné správy v ČR i zahraničí. 

Dlouhodobě spolupracuje s Ústavem managementu PEF Mendelovy univerzity v oblasti projektového managementu, rád a ochotně spolupracuje s JCMM a dalšími institucemi v Jihomoravském kraji.