Mgr. Jiří Nantl LL.M.

Vystudoval politologii, sociální politiku a sociální práci na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, kde také řadu let vyučoval Veřejnou správu, a poté práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a Corporate Law na Nottingham Trent University.

V rámci Masarykovy univerzity působil v letech 2006 až 2010 například jako její kancléř a posléze ředitel právních a korporátních vztahů. Na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy vykonával od prosince 2010 do února 2012 funkci ředitele odboru vysokých škol, od března 2012 do července 2013 náměstka ministra s odpovědností za oblast legislativy, strategie, mezinárodních vztahů a záležitostí Evropské unie (od května 2012 také prvního náměstka ministra).

Od listopadu 2013 působí ve Středoevropském technologickém institutu (CEITEC), nejprve jako operační ředitel konsorcia, od ledna 2016 jako ředitel institutu CEITEC na Masarykově univerzitě.

Je místopředsedou odvolacího výboru Evropského registru agentur pro kvalitu ve vysokém školství (EQAR), členem strategického poradního výboru Evropské asociace vysokoškolských institucí (EURASHE).