Mgr. Josef Sychra

Vystudoval Pedagogickou fakultu UJEP, učitelství pro střední školy obor zeměpis, dějepis, anglický jazyk. Od roku 2003 působí ve středním a vyšším odborném školství, poslední čtyři roky zástupce ředitele pro VOŠ na Vyšší odborné škole a střední škole Boskovice, příspěvková organizace.