Kadri Haavandi

Učitelka, metodička vzdělávání a kariérní koordinátorka ve videopříspěvku seznámí návštěvníky konference s estonským vzdělávacím systémem a také s tím, jak v této pobaltské zemi známé svou vysokou mírou digitalizace v úředním styku funguje kariérové poradenství. Jaká digitální řešení ve výuce a v poradenství v Estonsku využívají?