Kariérová adaptabilita - Užitečné pomůcky

Kariérová adaptabilita. Její podoby, proměny, souvislosti a role v životě mladých dospělých procházejících středním odborným vzděláváním

https://munispace.muni.cz/library/catalog/book/1855?fbclid=IwAR2SPSi3oe2oYVrV3msRyV3xQTf3MBanA8jsIH7Q6mDtiDgywZ2PqIORvMw