Karty emocí - Portfolia

Na posledním metodickém setkání s kariérovými poradci jsme si krom jiných představovali techniku  práce s cílem a  hledání řešení pomocí karet emocí: 

Popište svůj cíl a své aktuální rozpoložení ve vztahu k cíli:

Jak se cítím teď? Vyberte 3 karty vystihující aktuální pocity.

Jak se chci cítit? - Poté vyberete další 3 karty znázorňující to, jak byste se cítili raději.

Jaké konkrétní kroky mohu udělat pro to, abych se tak mohl/a cítit? Všechno, co vás napadne, že můžete udělat pro to, abyste se cítili lépe.

Využíváte karty při kariérovém poradenství?

Odkud čerpáte inspiraci?