Manuál pro učitele - Užitečné pomůcky

Znáte MANUÁL PRO UČITELE: Jak efektivně nabídnout pomoc žákovi, který jeví známky psychických obtíží?

Metodika je určena zejména učitelům, kteří vzdělávají žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (specifické poruchy učení, nebo psychické obtíže či propad motivace ke studiu a zhoršení obtíží). Přehled praktických tipů pro péči o duševní zdraví žákůpro péči o duševní zdraví žáků,

Stručně a jasně. Doporučujeme!

https://www.edu.cz/methodology/manual-pro-ucitele-jak-efektivne-nabidnout-pomoc-zakovi-ktery-jevi-znamky-psychickych-obtizi/