Margit Pichler

Působí na Vysoké škole pedagogické v Dolním Rakousku v Centru pro odborné vzdělávání a svou práci zaměřuje na kariérové vzdělávání a výzkum kariérového poradenství. Univerzita je známá vysokou kvalitou výzkumu kariérového vzdělávání a poradenství. Margitiny hlavní úspěchy jsou v mezinárodní spolupráci v oblasti kariérového vzdělávání a poradenství. Je expertkou národní strategie kariérového vzdělávání a poradenství pro rakouské ministerstvo školství. Je také lektorkou a přednášející v tématech rozvoje kariéry a kariérových kompetencí na národní i mezinárodní úrovni.