RNDr. Miloš Šifalda

Vystudoval fyziku pevných látek, působil v aplikovaném výzkumu, následně jako učitel, ředitel gymnázia a vedoucí odborů školství v městě Brně a v Jihomoravském kraji. Několik let jako krajský politik odpovídal za oblast vzdělávání, regionálního rozvoje i mezinárodních vztahů.

V současnosti je ředitelem JCMM, kde koordinuje krajské i mezinárodní projekty pro nadané žáky, studenty i vědce a také projekty zaměřené na vzdělávání a kariérový rozvoj. Přednáší na řadě mezinárodních konferencí a působí v mnoha odborných orgánech spojených s problematikou rozvoje lidského potenciálu.