Národní cena kariérového poradenství - přihlašování - Pozvánka

Pojďte se podělit o příklady dobré praxe.

Národní cena kariérového poradenství!

Přihlašování zde: 

https://www.euroguidance.cz/novinky/2022/nckp2022.html