Ohlédnutí za konferencí MOJE BUDOUCNOST - Portfolia

Ohlédnutí za konferencí MOJE BUDOUCNOST:

Na odpoledním workshopu jsme se věnovali Reflexi při práci s žákovským portfoliem.

Reflexi považujeme za důležitou součást práce s portfoliem. Portfolio totiž vnímáme jako úložiště REFLEKTOVANÝCH důkazů o tom:

kde se ve svém životě aktuálně nacházím, co mám za sebou a kam mířím.

Pro inspiraci nabízíme pracovní list k reflexi učení.

Sdílejte své zkušenosti s reflexí na závěr školního roku!